Translations by veysel

veysel has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 65 results
68.
Maintenance Disabled
2016-10-04
Bakım Devre Dışı.
69.
Maintenance tasks are disabled at the moment. Please enable them in the "Settings" dialog.
2016-10-04
Bakım işlemleri kapalı. "Ayarlar" iletişim penceresi bölümünden aktifleştirin.
72.
Email Alert for Display %s
2016-10-04
%s Ekranı için E-posta Uyarısı
73.
Display %s with ID %d was last seen at %s.
2016-10-05
%s Ekran ile %d Kullanıcısı için son bağlantı zamanı %s.
2016-10-04
%s Ekran ile %d Kullanıcılar için son bağlantı zamanı %s.
75.
Tidy Logs
2016-10-04
Düzenlenmiş Olay Kayıtları
77.
Disabled
2016-10-05
Pasif / Devre Dışı
2016-10-04
Pasif
78.
Tidy Stats
2016-10-05
İstatistikleri Düzenle
2016-10-04
İstatistikleri düzenle
79.
Wake On LAN
2016-10-04
Ağ Üzerinden Uyandırma
120.
Gettext
2016-10-05
Gettext (metin dosyasından veri alma)
121.
PHP Gettext support to function.
2016-10-05
PHP Gettext (metin dosyasından veri alma) desteği gerekli
172.
Missing dataSetId
2016-10-04
Veri Seti ismi bulunamadı.
173.
Missing dataTypeId
2016-10-04
Veri tipi ismi Bulunamadı
174.
Missing dataSetColumnTypeId
2016-10-04
Veri seti Sütunu tipi ismi bulunamadı.
175.
Please provide a column heading.
2016-10-04
Lütfen kolon adını belirtiniz.
202.
BroadCast Address is not a valid IP Address
2016-10-05
Yayın için IP adresi geçerli bir adres değil.
203.
CIDR subnet mask is not a number within the range of 0 to 32.
2016-10-05
Sınıfsız Alanlar Arası Yönlendirme (CIDR) için Alt ağ maskesi 0 - 32 arasında bir sayı olmalıdır.
204.
Pattern of secureOn-password is not "xx-xx-xx-xx-xx-xx" (x = digit or CAPITAL letter)
2016-10-05
SecureOn-şifresi için girilen değer "xx-xx-xx-xx-xx-xx" düzenine uygun değil (x = rakam veya büyük harflerden oluşmalı)
217.
IP Address Incorrectly Formed
2016-10-05
IP adresi formatı hatalı
220.
No magic packet can been sent, since UDP is unsupported (not a registered socket transport)
2016-10-05
Kullanıcı Veri Bloku İletişim Kuralları (UDP) desteklenmediğinden, sihirli paket gönderilemedi (Sistemde kayıtlı bir taşıma soketi değil)
222.
Using fsockopen() failed, due to denied permission
2016-10-05
fsockopen() kullanımı, yetki nedeniyle başarız
246.
Category is a required field. It must be between 1 and 254 characters.
2016-10-05
Kategori alanı boş olamaz. 1 ile 254 karakter arası olmalı.
247.
Link is a required field. It must be between 1 and 254 characters.
2016-10-05
Bağlantı alandı boş bırakılamaz. 1 ile 254 karakter arası olmalı.
252.
Layout Name must be between 1 and 50 characters
2016-10-05
Tasarım adı 1 ile 50 karakter arasında olmalıdır.
254.
You already own a layout called '%s'. Please choose another name.
2016-10-05
Zaten '%s' isminde bir tasarıma sahibisiniz. Lütfen başka bir ismi seçiniz.
282.
Your library is full. Library Limit: %s K
2016-10-05
Kütüphaneniz dolu. Kütüphane Limiti: %s Megabyte
286.
Media you own already has this name. Please choose another.
2016-10-05
Bu isimde bir müzik, video, resim, vb dosya vardır. Lütfen başka bir isim seçiniz.
301.
Size and coordinates must be generic
2016-10-05
Boyut ve koordinatlar genel kabul görmüş türde olmalı.
336.
Your password does not meet the required complexity
2016-10-05
Şifreniz karmaşık ve güçlü olmalı. Belirttiğiniz şifre sistem gereksinimlerini karşılamıyor
392.
Duration
2016-10-05
Devam Süresi
403.
Unknown transition type
2016-10-04
Bilinemeyen Geçiş Türü
404.
North
2016-10-05
Üst
405.
North East
2016-10-05
Sağ Üst
406.
East
2016-10-05
Sağ
407.
South East
2016-10-05
Sağ Alt
408.
South
2016-10-05
Alt
409.
South West
2016-10-05
Sol Alt
410.
West
2016-10-05
Sol
411.
North West
2016-10-05
Sol Üst
442.
Tidy Library
2016-10-04
Kütüphane Düzeni
466.
Sorry this function is disabled.
2016-10-04
Üzgünüm bu fonksiyon pasif durumda.
475.
Library Tidy Complete
2016-10-04
Kütüphane düzenlemesi tamamlandı.
510.
Import CSV
2016-10-04
CSV İçe Aktar
632.
Save Position
2016-09-29
Pozisyonu kaydet
640.
This Layout is ready to play
2016-10-04
Bu tasarım gösterim için hazır
641.
There are items on this Layout that can only be assessed by the client
2016-10-04
Bu tasarı ögeleri sadece kullanıcı tarafından değerlendirilebilir.
642.
This Layout is invalid and should not be scheduled
2016-10-05
Bu tasarı geçersiz ve/veya henüz planlanmamış.
2016-10-04
Bu tasarı geçersiz ve/veya planlanmamış olmalıdır.