Translations by Varol Keskin

Varol Keskin has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

110 of 10 results
7.
Xibo needs to setup a new database.
2010-12-24
Xibo'nun yeni bir veritabanı kurması gerekiyor.
12.
Since no empty database has been created for Xibo to use, we need the username and password of a MySQL administrator to create a new database, and database user for Xibo.
2010-12-24
Xibo'nun kullanması için boş veritabanı yaratılmadığından, Xibo için yeni bir veritabanı, ve veritabanı kullanıcısı oluşturmak için bir MySQL yönetici kullanıcı ve şifresi gereklidir.
13.
Additionally, please give us a new username and password to create in MySQL for Xibo to use. Xibo will create this automatically for you.
2010-12-24
Ek olarak, bize Xibo'nun kullanması için MySQL'de yaratmak üzere yeni bir kullanıcı ve şifre veriniz. Xibo bunu sizin için otomatik olarak yaratacaktır.
14.
Host:
2010-12-24
Sunucu:
15.
Admin Username:
2010-12-24
Yönetici Kullanıcı Adı:
18.
Xibo Database Username:
2010-12-24
Xibo Veritabanı Kullanıcı Adı:
20.
Create
2010-12-24
Yarat
21.
Please enter the details of the database and user you have created for Xibo.
2010-12-24
Lütfen Xibo için oluşturulan veritabanı ve kullanıcının ayrıntılarını giriniz.
22.
Something went wrong
2010-12-24
Bir şeyler yanlış gitti
23.
A field was blank. Please fill in all fields.
2010-12-24
Bir alan boş bırakıldı. Lütfen tüm alanları doldurun.