Translations by Cengiz Cakici

Cengiz Cakici has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 977 results
~
No integer match found for %s, and return value is not an int
2014-01-15
%s için sayısal değer bulunamadı, dönüş değeri tamsayı değil
~
Files with a CSV extention only.
2014-01-15
Sadece CSV uzantılı dosyalar
~
PHP version 5.2.4 or later required.
2014-01-14
PHP 5.2.4 veya sonraki sürümleri gereklidir.
~
MySQL database (PHP MySql and PDO MySql)
2014-01-14
MySQL veritabanı (PHP MySql ve PDO MySql)
~
Please press the back button in your browser.
2010-02-16
Lütfen tarayıcınızda "Geri" simgesine tıklayın.
~
Sorry, you are not allowed to directly access this page.
2010-02-16
Bu sayfaya erişim yetkiniz yok.
~
PHP Version 5.2.4 or later
2009-06-03
PHP 5.2.4 sürümü veya sonrası
1.
Welcome to the Xibo Installer!
2009-06-02
Xibo Kurulum Uygulamasına Hoşgeldiniz
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
2009-06-02
Kurulum Uygulaması Xibo yüklemesini adım adım yürütecektir.
3.
Lets get started!
2009-06-02
Başlıyor
4.
Next
2009-06-02
İleri
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
2009-06-02
Önce sunucunuzun Xibo için yeterliliği kontrol edilecek.
6.
Retest
2009-06-02
Test tekrarı
7.
Xibo needs to setup a new database.
2009-06-02
Xibo yeni bir veritabanı oluşturacak
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
2009-06-03
Henüz Xibo'nun kullanacağı yeni bir veritabanı ve veritabanı kullanıcısı oluşturmadıysanız ve MySQL sunucunun yönetici hesabını/şifresini biliyorsanız "Yeni Oluştur" düğmesine, aksi takdirde "Varolanı Kullan" düğmesine basınız.
2009-06-02
Henüz Xibo'nun kullanacağı yeni bir veritabanı ve veritabanı kullanıcısı oluşturmadıysanız ve MySQL sunucunun yönetici hesabını/parolasını biliyorsanız "Yeni Oluştur" düğmesine, aksi takdirde "Varolanı Kullan" düğmesine basınız.
9.
Note that any existing database must be empty
2009-06-02
Varolan Veritabanı boş olmalıdır.
10.
Create New
2009-06-02
Yeni Oluştur
11.
Use Existing
2009-06-03
Varolanı Kullan
12.
Since no empty database has been created for Xibo to use, we need the username and password of a MySQL administrator to create a new database, and database user for Xibo.
2009-06-03
Xibo'nun kullanımı için yeni veritabanı oluşturulmadı. Yeni veritabanı ve Xibo veritabanı kullanıcısının oluşturulması için MySQL sunucusunun yönetici kullanıcı/şifresi gereklidir.
2009-06-03
Xibo'nun kullanımı için yeni veritabanı oluşturulmadı. Yeni veritabanı ve Xibo veritabanı kullanıcısının oluşturulması için MySQL sunucusunun yönetici kullanıcı/parolası gereklidir.
13.
Additionally, please give us a new username and password to create in MySQL for Xibo to use. Xibo will create this automatically for you.
2009-06-03
MySQ sunucusunda Xibo için oluşturulacak kullanıcı hesabı için isim ve şifre belirleyin. Xibo bu hesabı sizin için otomatik olarak oluşturacak.
2009-06-03
MySQ sunucusunda Xibo için oluşturulacak kullanıcı hesabı için isim ve parola belirleyin. Xibo bu hesabı sizin için otomatik olarak oluşturacak.
14.
Host:
2009-10-21
Bilgisayar Adı:
2009-06-06
Ana Bilgisayar
15.
Admin Username:
2009-06-03
Yönetici Kullanıcı Hesabı
16.
Admin Password:
2009-06-03
Yönetici Şifresi:
2009-06-03
Yönetici Parolası
17.
Xibo Database Name:
2009-06-03
Xibo Veritabanı Adı
18.
Xibo Database Username:
2009-06-03
Xibo Veritabanı Kullanıcı Hesabı
19.
Xibo Database Password:
2009-06-03
Xibo Veritabanı Şifresi:
2009-06-03
Xibo Veritabanı Parolası
20.
Create
2009-06-03
Oluştur
21.
Please enter the details of the database and user you have created for Xibo.
2009-06-03
Lütfen Xibo için oluşturduğunuz veritabanı ve kullanıcı hesabı detaylarını girin.
22.
Something went wrong
2009-06-03
Hata var
23.
A field was blank. Please fill in all fields.
2009-06-03
Eksik bilgiler var. Lütfen tüm bilgileri doldurun.
24.
Could not connect to MySQL with the administrator details. Please check and try again.
2009-06-03
Yönetici hesabı ile MySQL sunucusuna bağlantı kurulamadı. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
25.
MySQL Error:
2009-06-03
MySQL Hatası
26.
Creating new database.
2009-06-03
Yeni veritabanı oluşturuluyor.
27.
Could not create a new database with the administrator details. Please check and try again.
2009-06-03
Yönetici hesabı ile yeni veritabanı oluşturulamadı. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
28.
Creating new user
2009-06-03
Yeni kullanıcı oluşturuluyor.
29.
Could not create a new user with the administrator details. Please check and try again.
2009-06-03
Yönetici hesabı ile yeni kullanıcı oluşturulamadı. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
30.
Could not connect to MySQL with the Xibo User account details. Please check and try again.
2009-06-03
Xibo kullanıcı hesabı ile MySQL sunucusuna bağlantı kurulamadı. Lütfen kontrol edip tekrar deneyin.
31.
An error occured populating the database.
2009-06-03
Veritabanında hata oluştu.
32.
Unable to write to settings.php. We already checked this was possible earlier, so something changed.
2009-06-03
settings.php dosyasına yazılamadı. Bazı değişiklikler buna sebep olmuş olabilir.
33.
Xibo needs to set the "xibo_admin" user password. Please enter a password for this account below.
2009-06-03
"xibo_admin" kullanıcısı için şifre gerekli. Lütfen bu kullanıcı hesabı için bir şifre belirleyin.
2009-06-03
"xibo_admin" kullanıcısı için parola gerekli. Lütfen bu kullanıcı hesabı için bir parola belirleyin.
34.
Password:
2009-06-03
Şifre:
35.
Retype Password:
2009-06-03
Şifreyi Tekrar Girin:
36.
Please input a new password. Ensure both password fields are identical.
2009-06-03
Lütfen yeni bir şifre girin. Yazdığınız her iki şifrenin de aynı olduğundan emin olun.