Translations by Buğra Gedikoğlu

Buğra Gedikoğlu has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 77 results
6.
Retest
2013-04-09
Tekrar test et
151.
Campaign name cannot be empty
2013-04-14
Kampanya adı boş olamaz
152.
Unable to add Campaign, Step 1
2013-04-14
Kampanya eklenemedi, Adım 1
153.
Unable to edit Campaign, Step 1
2013-04-14
Kampanya düzenlenemedi, Adım 1
156.
Unable to delete Campaign
2013-04-14
Kampanya silinemedi
246.
Category is a required field. It must be between 1 and 254 characters.
2013-04-14
Kategori zorunlu alandır. 1 ile 254 karakter arası olmalı.
247.
Link is a required field. It must be between 1 and 254 characters.
2013-04-14
Bağlantı zorunlu alandır. 1 ile 254 karakter arası olmalı.
265.
Unable to delete campaign
2013-04-14
Kampanya silinemedi
331.
Sorry, you are not allowed to directly access this page.<br /> Please press the back button in your browser.
2013-04-10
Üzgünüz, bu sayfaya direkt olarak erişime izin verilmemektedir. <br /> Lütfen tarayıcınızdaki geri butonuna basınız.
334.
New Passwords do not match
2013-04-10
Şifreler uyuşmuyor
335.
Could not edit Password
2013-04-10
Şifre düzenlenemedi
355.
There is an error in the HTML/XML
2013-04-09
HTML/XML hatası var
436.
You have %s of media in the library.
2013-04-20
Kütüphanede %s medya var.
2013-04-20
Kütüphanede %s tane medya var.
479.
Add Campaign
2013-04-14
Kampanya Ekle
480.
Campaign Added
2013-04-14
Kampanya Eklendi
481.
You do not have permission to edit this campaign
2013-04-14
Bu kampanyayı düzenleme izniniz yok
482.
Error getting Campaign
2013-04-20
Kampanyayı getirirken hata oluştu.
483.
Edit Campaign
2013-04-14
Kampanya Düzenle
484.
Campaign ID is missing
2013-04-14
Kampanya ID eksik
485.
Name is a required field.
2013-04-20
İsim alanı zorunludur.
486.
Campaign Edited
2013-04-14
Kampanya Düzenlendi
487.
You do not have permission to delete this campaign
2013-04-14
Bu kampanyayı silme izniniz yok
488.
Delete Campaign
2013-04-14
Kampanya Sil
489.
Campaign Deleted
2013-04-14
Kampanya Silindi
490.
You do not have permissions to edit this campaign
2013-04-14
Bu kampanyayı düzenleme izniniz yok
543.
You do not have permission to edit this display
2013-04-15
Bu görüntüyü düzenleme izniniz yok
562.
You do not have permission to view this display
2013-04-15
Bu görüntüyü görüntüleme izniniz yok
566.
Unable to determine permissions
2013-04-15
İzinler belirlenemiyor
572.
Send
2013-04-14
Gönder
574.
Cannot get list of display groups.
2013-04-15
Görüntüleme gruplarının listesi alınamıyor.
577.
You do not have permission to edit this display group
2013-04-09
Ekran grubunu düzenleme izniniz yok
586.
You do not have permissions to edit this display group
2013-04-09
Ekran grubunu düzenlemek için yetkiniz yok.
624.
Add Help Link
2013-04-10
Yardım Linki Ekle
645.
Design
2013-04-14
Tasarım
654.
Edit Timeline
2013-04-14
Zaman Çizelgesini Düzenle
663.
Unable to get the list of modules
2013-04-15
Modüllerin listesi alınamadı
666.
Edit Module
2013-04-09
Modülü Düzenle
667.
Module ID is missing
2013-04-14
Modül ID eksik
669.
Unable to update module
2013-04-15
Modül güncellenemedi
670.
Module Edited
2013-04-14
Modül Düzenlendi
771.
Click to delete this media
2013-04-20
Bu medyayı silmek için tıklayınız
775.
Region Timeline
2013-04-14
Bölge Zaman Çizelgesi
776.
Save Order
2013-04-20
Sıralamayı Kaydet
790.
Please enter a User Name.
2013-04-09
Lütfen Kullanıcı Adı giriniz.
793.
Error updating user
2013-04-09
Kullanıcı güncellenirken hata oluştu
817.
Old Password
2013-04-14
Eski Şifre
818.
New Password
2013-04-09
Yeni Parola
819.
Retype New Password
2013-04-09
Yeni Şifreyi Tekrar Yazın
821.
Password Changed
2013-04-09
Şifre Değiştirildi