Browsing Swedish translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Välkommen till Xibos installation
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Installationsprogrammet kommer att guida dig genom inställningen av Xibo steg för steg.
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Låt oss börja!
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Nästa
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in cache/00/00fa7f62a3844683a5464e27ae852b8980fe6ed46491d7d765b79fba528481c3.php:115 cache/63/6325ff94072534c10b90907ee89ecf776c596886328955fa205116144aeb7b1b.php:68 cache/7d/7d2daffb6294004e4d1346823bb1dc4575d25964831ff535161bfc58fb85872a.php:73 cache/a7/a7df2a942f7b7b3f01189a98ca3fd1b30e154673997b8eb71275983a5a749c66.php:79 cache/aa/aa8a51408d38741ee733683de20dcf6fe4e5fdee3f25d409376f7883a166ec2e.php:90 cache/84/84e93e73d20fcd4e242e09401c85153a48677a727c7880fbe3c1308629b8873a.php:60 cache/f2/f2ec4f0fdaa5e9ab1aba900a88c4cfcb333368e9bf020715f2031762c3d6f32f.php:546 cache/54/54fd26b08213a96a70a9937e5421bb0c055f5d2b80a8b244677c6064e08313d5.php:273 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:330 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:364 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:402 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:492 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:528 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:192 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:208 cache/67/672a7858963c560fc2718c9f7a79f6f54f96cf05b1f0fc5d4b14c7afb337a4b5.php:100
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Först måste vi kontrollera att din server klarar Xibos systemkrav.
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Testa igen
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:162 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:179
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo behöver ställa in en ny databas.
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Om du ännu inte skapat en tom databas och databasanvändare som Xibo kan använda och vet vilket användarnamn/lösenord som gäller för en MySQL-administratör, klicka på knappen "Skapa ny". Annars klickar du på "Använd befintlig"
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Observera att en eventuell existerande databas måste vara tom
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Skapa ny
Translated and reviewed by Peter Häggstrand on 2010-06-09
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Fredrik Yli-Luopa, Jerry Johansson, Johan Rosengren, Jonathan Gustafsson, LT Jarl, Marcus Ed, Michael Skorge, Michael Skorge, Mikael, Peter Häggstrand, Ronny Holmstrom, Sven Åkerlund.