Browsing Polish translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Witaj w instalatorze Xibo!
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalator poprowadzi Cię krok po kroku poprzez kolejne etapy instalacji Xibo.
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-25
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Zaczynamy!
Translated and reviewed by Bart Ozog on 2014-01-08
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dalej
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in cache/00/00fa7f62a3844683a5464e27ae852b8980fe6ed46491d7d765b79fba528481c3.php:115 cache/63/6325ff94072534c10b90907ee89ecf776c596886328955fa205116144aeb7b1b.php:68 cache/7d/7d2daffb6294004e4d1346823bb1dc4575d25964831ff535161bfc58fb85872a.php:73 cache/a7/a7df2a942f7b7b3f01189a98ca3fd1b30e154673997b8eb71275983a5a749c66.php:79 cache/aa/aa8a51408d38741ee733683de20dcf6fe4e5fdee3f25d409376f7883a166ec2e.php:90 cache/84/84e93e73d20fcd4e242e09401c85153a48677a727c7880fbe3c1308629b8873a.php:60 cache/f2/f2ec4f0fdaa5e9ab1aba900a88c4cfcb333368e9bf020715f2031762c3d6f32f.php:546 cache/54/54fd26b08213a96a70a9937e5421bb0c055f5d2b80a8b244677c6064e08313d5.php:273 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:330 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:364 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:402 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:492 cache/6e/6edc2480a6f53818fabe624e7de213107c308d3ff467beb2dbf15d1d0913e44f.php:528 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:192 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:208 cache/67/672a7858963c560fc2718c9f7a79f6f54f96cf05b1f0fc5d4b14c7afb337a4b5.php:100
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Na początek sprawdźmy czy Twój serwer spełnia wymagania Xibo.
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Resetuj
Translated and reviewed by Bart Ozog on 2014-01-08
Located in cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:162 cache/06/06bdeb5efd5447d5449da697f68dd618de41366240d63911d86e320fd966ba49.php:179
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo musi stworzyć nową bazę danych.
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-25
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jeżeli jeszcze nie utworzyłeś pustej bazy danych oraz użytkownika niezbędnych do instalacji Xibo, a znasz nazwę użytkownika i hasło administratora MySQL, kliknij "Utwórz nową". W przeciwnym razie kliknij "Użyj istniejącej".
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Zwróć uwagę, że istniejąca baza musi być pusta.
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Utwórz nową
Translated and reviewed by Bartek on 2009-12-24
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Andrzej Król, Bart Ozog, Bartek, Damian Pacuszka, Marcin Bryll, Piotr Strębski, Przemysław, hanys666, krzysiekd, yacol.