Browsing Norwegian Bokmal translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Velkommen til Xibo installasjonsveiviser
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Denne installasjonsveiviser vil lede deg gjennom oppsett av Xibo skritt for skritt
Translated and reviewed by Henning
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
La oss begynne!
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Neste
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in cache/16/16cd4df3580ea2b1b0c27250e12068f435a7db27c4e3a41cef9f4159d56a6652.php:337 cache/16/16cd4df3580ea2b1b0c27250e12068f435a7db27c4e3a41cef9f4159d56a6652.php:371 cache/16/16cd4df3580ea2b1b0c27250e12068f435a7db27c4e3a41cef9f4159d56a6652.php:409 cache/16/16cd4df3580ea2b1b0c27250e12068f435a7db27c4e3a41cef9f4159d56a6652.php:499 cache/16/16cd4df3580ea2b1b0c27250e12068f435a7db27c4e3a41cef9f4159d56a6652.php:535 cache/3a/3a5b59e7bc251b492e24eb3549c9609ce8f4327937d32adf822c2372ed762375.php:83 cache/09/097b2af9ebeaa7476ded4520bde474b9fafe4ebdffd8aaeeedfa7e8655b5f20e.php:561 cache/a9/a9f6e6baea578e00ee52382cd3c74a58de6fb94889ad86c701c58304783c1425.php:77 cache/11/11bc8709de5d6f614ddfe9621d55b2abc706e30f9a9f61478998f6e3fbdac3e7.php:201 cache/11/11bc8709de5d6f614ddfe9621d55b2abc706e30f9a9f61478998f6e3fbdac3e7.php:217 cache/04/04d2f410344ce9dfdd9a95f8db041017ba6e198418f78029dee5f07b244922b1.php:209 cache/2d/2d4781a4402e28a2505df3ac99b817a9b5fcbb77a4cf06583e0f17efcdb9d084.php:281 cache/1a/1ac57b60447823c8c4f12e419bd87b987cf424787ebdba3f645dafff9c0d6155.php:260 cache/4e/4ec7dbeaa334a3872048177e132d75dfdf66b4b49725977cb5b63ea4c4cdbc45.php:123 cache/9d/9d4712da982c01ccc2c40c7c08df70e216f196c7b285fa24ff3a41cba427fe97.php:480 cache/9d/9d4712da982c01ccc2c40c7c08df70e216f196c7b285fa24ff3a41cba427fe97.php:490 cache/26/264f818fd87c6ada63c6c00beed08a32592635b2e470f4e02c3bc68cf953896a.php:61 cache/75/75a3d7bb9eefe60211be54aad8ee5d7675d115d00b603023045eb49593935d74.php:108 cache/0c/0cf2e0d38027eaac3466df0b8d79043c8096082e0f4de0aa3a6d28d7475b2281.php:69
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Først må vi se om serveren din møter Xibo's spesifikasjonskrav.
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Test igjen
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in cache/11/11bc8709de5d6f614ddfe9621d55b2abc706e30f9a9f61478998f6e3fbdac3e7.php:171 cache/11/11bc8709de5d6f614ddfe9621d55b2abc706e30f9a9f61478998f6e3fbdac3e7.php:188
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo må sette opp en ny database.
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Dersom du ikke ennå har satt opp en tom database og databasebruker for Xibo, og du kjenner brukernavnet og passordet til MySQL administrator, klikk på "Lag Ny" knappen. Om ikke, klikk på "Bruk Eksisterende".
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Merk at enhver database må være tom
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Lag ny
Translated and reviewed by Øyvind Øritsland
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Eirik Wulff, Henning, Kjetil Paaske, ghveem, Øyvind Øritsland.