Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in lib/Controller/Upgrade.php:99 lib/Controller/Upgrade.php:102 lib/Controller/Upgrade.php:186 /tmp/cache/560bb4e10bb72/e/6/e68e3a3e9ec2a9aeeee3b0e6448129ca75d9ab20da48ed51f8ade50dce447c1a.php:50 /tmp/cache/560bb4e146724/b/e/bee59cfd9da07be74f7225ebfff52839feb27ef74e5452ab7421c98bdbac6185.php:181 /tmp/cache/560bb4e146724/b/e/bee59cfd9da07be74f7225ebfff52839feb27ef74e5452ab7421c98bdbac6185.php:197 /tmp/cache/560bb4e146724/3/1/31943c29f74cf085c79dceb882552b768939c0c7eb39f9013229db2694f72a14.php:262 /tmp/cache/560bb4e146724/8/e/8e4d0b733037992ae946fb7ade33a400cff419dda62e04c3a6714da4daf0b106.php:89 /tmp/cache/560bb4e146724/8/6/86bc148af8284ec8239ea5a8bc49a96508a0c12ed8d88659c8da66b1a69656c1.php:104 /tmp/cache/560bb4e1a902c/e/e/eecf481647020f630c4d27a1f4e8fd48bcddd46ceb3e597a70853a0b58997cbf.php:63 /tmp/cache/560bb4e1a902c/8/5/85e6385bebbabe8045b6fac7ccbd0bd497edd2d63c98f37524e7bf99ca18b4c4.php:65
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in lib/Controller/Upgrade.php:95 lib/Controller/Upgrade.php:98 /tmp/cache/560bb4e146724/b/e/bee59cfd9da07be74f7225ebfff52839feb27ef74e5452ab7421c98bdbac6185.php:151 /tmp/cache/560bb4e146724/b/e/bee59cfd9da07be74f7225ebfff52839feb27ef74e5452ab7421c98bdbac6185.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.