Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in /tmp/cache/56ea754ca87af/c4/c4c23dc8fd7c1d4fec60c466a0d43ad20fd9107ccd9270004ee0bb6c658aebc0.php:501 /tmp/cache/56ea754cd4942/85/85b4c2dab66ef9813ba9b468a1ad239b4f26d4727883d021b57ee904876556d3.php:50 /tmp/cache/56ea754d3c455/4a/4a6ba92bc999fc2e25bc55231cc56c35d45004644c53bf56cea12efbe8f89d81.php:181 /tmp/cache/56ea754d3c455/4a/4a6ba92bc999fc2e25bc55231cc56c35d45004644c53bf56cea12efbe8f89d81.php:197 /tmp/cache/56ea754d3c455/8a/8a48f986d9475af94efb6ecad1080032e23f479a73497f6ececa329ddca6d194.php:262 /tmp/cache/56ea754d3c455/fc/fc492692fd416db37b4ffdafdb519d71d51d62edd41e8a3a3a9ea1b6844878c9.php:89 /tmp/cache/56ea754d3c455/92/92de105b106f42ee7a23688f6131357a41f8a3b2feb2f069ae75213b6c56c9c1.php:104 /tmp/cache/56ea754d92e26/eb/eb2da2e41880ba52442f3b9fc8b9d33c461b8eaf7731def699f25a00ba2ea162.php:63 /tmp/cache/56ea754db7460/68/68c3048815efe23ff9de9fb965db53a3921cf66e98549258b936811150bf879f.php:65
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in /tmp/cache/56ea754d3c455/4a/4a6ba92bc999fc2e25bc55231cc56c35d45004644c53bf56cea12efbe8f89d81.php:151 /tmp/cache/56ea754d3c455/4a/4a6ba92bc999fc2e25bc55231cc56c35d45004644c53bf56cea12efbe8f89d81.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.