Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in /tmp/cache/57724d7700f92/35/35c2e1577b9b198b3130009c93eba56e5330dba7c91edecef1fc57f1f126fae3.php:518 /tmp/cache/57724d772a418/e1/e114af6d0ecf7d447d13eb7c42ede9bebf1fde11a8cf55339cab8e3d5a517264.php:50 /tmp/cache/57724d776cc06/ce/ce13bb4ce78dd0d8c151cc9a7e3f086f19eb45e4c6dc9696500de1c2b5126f49.php:308 /tmp/cache/57724d776cc06/ce/ce13bb4ce78dd0d8c151cc9a7e3f086f19eb45e4c6dc9696500de1c2b5126f49.php:342 /tmp/cache/57724d776cc06/ce/ce13bb4ce78dd0d8c151cc9a7e3f086f19eb45e4c6dc9696500de1c2b5126f49.php:380 /tmp/cache/57724d776cc06/ce/ce13bb4ce78dd0d8c151cc9a7e3f086f19eb45e4c6dc9696500de1c2b5126f49.php:470 /tmp/cache/57724d776cc06/ce/ce13bb4ce78dd0d8c151cc9a7e3f086f19eb45e4c6dc9696500de1c2b5126f49.php:506 /tmp/cache/57724d776cc06/df/dfa0efcd824ac67ccb6f70e1b8ae7246e5be384d9f47c46783d6a8a3c484e448.php:181 /tmp/cache/57724d776cc06/df/dfa0efcd824ac67ccb6f70e1b8ae7246e5be384d9f47c46783d6a8a3c484e448.php:197 /tmp/cache/57724d776cc06/e3/e36ec5fdcf507419316c6c5171f257b6590aa94d84e15b9c6df8c69224748a8f.php:262 /tmp/cache/57724d776cc06/76/76309b003519826dee33a8d517bf76bb2bb14ac5c839d0eb0a4eece475da4c37.php:89 /tmp/cache/57724d776cc06/af/af6adb165629439b490976f3574407f197b604dce0258099158e17694d394625.php:104 /tmp/cache/57724d77ddedd/6d/6dd226600817492673a905126f0b31a3b7365ebe4641f673cd5481062d510979.php:63 /tmp/cache/57724d7812d4d/f6/f6f7d355b5826f81e77f4f31dcd1b59dc336cb12535a5e6df721f520a213197e.php:65
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in /tmp/cache/57724d776cc06/df/dfa0efcd824ac67ccb6f70e1b8ae7246e5be384d9f47c46783d6a8a3c484e448.php:151 /tmp/cache/57724d776cc06/df/dfa0efcd824ac67ccb6f70e1b8ae7246e5be384d9f47c46783d6a8a3c484e448.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.