Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in /tmp/cache/57e11c55b1f71/60/6015e961fe3606f2a6e01233662b847971642c734f61ca8bb28a70a86b8c6f19.php:549 /tmp/cache/57e11c55de110/fc/fc009be8cae4887a70c0d184ec8d78d3d5eba4cbd6f30efe7373deb11d240089.php:50 /tmp/cache/57e11c5632599/95/95c33b51ce335d0e9c08bbca28b9c42c1c991719f8c5cf02efb2e7d38f74307c.php:308 /tmp/cache/57e11c5632599/95/95c33b51ce335d0e9c08bbca28b9c42c1c991719f8c5cf02efb2e7d38f74307c.php:342 /tmp/cache/57e11c5632599/95/95c33b51ce335d0e9c08bbca28b9c42c1c991719f8c5cf02efb2e7d38f74307c.php:380 /tmp/cache/57e11c5632599/95/95c33b51ce335d0e9c08bbca28b9c42c1c991719f8c5cf02efb2e7d38f74307c.php:470 /tmp/cache/57e11c5632599/95/95c33b51ce335d0e9c08bbca28b9c42c1c991719f8c5cf02efb2e7d38f74307c.php:506 /tmp/cache/57e11c56586e1/4d/4dec904e41b96494cf41f860b773c5e853c3362c5b5972a933be7a2fa5969e77.php:181 /tmp/cache/57e11c56586e1/4d/4dec904e41b96494cf41f860b773c5e853c3362c5b5972a933be7a2fa5969e77.php:197 /tmp/cache/57e11c56586e1/b2/b26dbc986bb5c090d27530747bc4f9d4a5203fbe2da86b9b0d6491654393ef41.php:262 /tmp/cache/57e11c56586e1/14/143f90b45503c0f13c569e3747d8e93b535454b462fa904afa2f5e73f16b382d.php:89 /tmp/cache/57e11c56586e1/8d/8df13eff2193dcc249776cab6a0b994401053ddc429b456e35b9e08d708dacc1.php:104 /tmp/cache/57e11c56cb9d6/cd/cd2e744e8fff732c4fb2a5c4a40e06d3ac98fd566822dfde8dc0afdfe9b16d8d.php:63 /tmp/cache/57e11c56cb9d6/64/64effdeac8aa89a5b70f4adf3ec9920e04035b054f3f315beeaae3b98a795bc1.php:65
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in /tmp/cache/57e11c56586e1/4d/4dec904e41b96494cf41f860b773c5e853c3362c5b5972a933be7a2fa5969e77.php:151 /tmp/cache/57e11c56586e1/4d/4dec904e41b96494cf41f860b773c5e853c3362c5b5972a933be7a2fa5969e77.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.