Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in /tmp/cache/59e5af30d0a17/d0/d0969335533864a8d1e2c7460f53850e7328981ec455a0c412871bf595434348.php:785 /tmp/cache/59e5af30ea92b/68/680d0218b3e61989b1ed81d40b6f62cc5df470fc285c74eb1beaa371615fc30d.php:50 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:308 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:342 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:380 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:470 /tmp/cache/59e5af3123982/2c/2c2f4ca7fe1c2c9ea79e6915e300d7754c838a78f0f4bd6b5872dd67eaab7c92.php:506 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:181 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:197 /tmp/cache/59e5af313b5fa/c5/c556339e27b382345e7523ffbf99dff229229780ec52178777b2fa30266fcf52.php:262 /tmp/cache/59e5af313b5fa/c3/c386d0a6327aa7afadcc0cc7be10c2a57bcd6ee4c0e3e2b7b36a9a960776d436.php:89 /tmp/cache/59e5af313b5fa/d7/d70a44c4efe92a310609340ddb3490c7ee38c0f28b60c34235b5394d61183274.php:104 /tmp/cache/59e5af3181133/92/928755b140ce62dfaaf9a65cf9a73919d113505b84818bb27485abf9211cdc36.php:62 /tmp/cache/59e5af319ab21/7b/7b38c9150b3b95bd8e95e899801e206b30159223ac5580c9b875063bc36fd565.php:78
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:151 /tmp/cache/59e5af313b5fa/55/55775b6b0ad78f05c6d7ec526cf443ef460bd65529d15ea57c89de9455b5f2fd.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.