Browsing Czech translation

110 of 959 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in /tmp/cache/58199b9cd667f/3e/3e16d2fa8bcbefab04670515cb48ce81746a35c3899ba4559fee44745a92be27.php:557 /tmp/cache/58199b9ceac44/86/86af868150b57eb56eced4b726a7cdce97ed6fe0696622feb41096156304c630.php:50 /tmp/cache/58199b9d2ee50/b5/b58158e5c9b217a4332fa45dd0cb93eb712cae9977530f03c7600f401a2c5f08.php:308 /tmp/cache/58199b9d2ee50/b5/b58158e5c9b217a4332fa45dd0cb93eb712cae9977530f03c7600f401a2c5f08.php:342 /tmp/cache/58199b9d2ee50/b5/b58158e5c9b217a4332fa45dd0cb93eb712cae9977530f03c7600f401a2c5f08.php:380 /tmp/cache/58199b9d2ee50/b5/b58158e5c9b217a4332fa45dd0cb93eb712cae9977530f03c7600f401a2c5f08.php:470 /tmp/cache/58199b9d2ee50/b5/b58158e5c9b217a4332fa45dd0cb93eb712cae9977530f03c7600f401a2c5f08.php:506 /tmp/cache/58199b9d2ee50/36/361ea1c1c2c808310f96aeb04e1496260c641271049975a77f3ef0ff7907dc22.php:181 /tmp/cache/58199b9d2ee50/36/361ea1c1c2c808310f96aeb04e1496260c641271049975a77f3ef0ff7907dc22.php:197 /tmp/cache/58199b9d2ee50/f1/f117c179b0dea1749442a285ec359738eef58ff4fee96df2040c34a82e4a87f6.php:262 /tmp/cache/58199b9d2ee50/60/60feb0aa23ad9e7fb83c4a948a92adc0c6b042b576e0a72d20e8865d65a1d90a.php:89 /tmp/cache/58199b9d2ee50/cf/cf1ce9200b978c827d8703799754b7042b5355ff6aff9c05c6a09d99658681d8.php:104 /tmp/cache/58199b9d6dc94/7d/7d3a14b529d6cbc2369e28a71bbb1b157bde4f095ceb5919d36b7773eac75748.php:63 /tmp/cache/58199b9d6dc94/fa/faad385405570fee8f6894a132c09297d5b087805126f16beb3eceebbb3e177b.php:66
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in /tmp/cache/58199b9d2ee50/36/361ea1c1c2c808310f96aeb04e1496260c641271049975a77f3ef0ff7907dc22.php:151 /tmp/cache/58199b9d2ee50/36/361ea1c1c2c808310f96aeb04e1496260c641271049975a77f3ef0ff7907dc22.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 959 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.