Browsing Slovenian translation

110 of 559 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Dobrodošli v namestilniku Xibo!
Translated and reviewed by Matej Urbančič on 2011-09-30
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Namestilnik vas bo vodil skozi namestitev programa Xibo korak za korakom.
Translated and reviewed by Matej Urbančič on 2011-09-30
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
No, pa začnimo!
Translated and reviewed by Martin Božič on 2010-03-10
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Naslednja
Translated and reviewed by Martin Božič on 2010-03-10
Located in cache/4c/4c58f57ab98d4fa50ee6fac98f5e653edd69c51678f79d043502b33e85f92fce.php:78 cache/d2/d26e0756d73cf0b200c920a4fb78144742b2ba520f4a1cc0b4056fdcc2eec6ff.php:64 cache/34/34f310a0de869e2630bab0575f13fa09d235b5e9e17db5deb6b84e2f85b48151.php:816 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:319 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:353 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:391 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:481 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:517 cache/a7/a7d69a4622c8ca998623dd6ff6b879c12dbcd059984ee92d6cb25df8cd171fb0.php:104 cache/c0/c04837c5ef796f850f7a2c8bd956265149e16b44d04f687ecbb9386aa7ec7a03.php:89 cache/8f/8f6eb2a8b6f22ce3f0eab9b1f7edacc7138cba4aaa6977fcc90255fc4c1de620.php:262 cache/21/2143a8716f8d2ae060b84daf7d9cd875f05f105aef65ff467aabecf0dd64f689.php:49 cache/c5/c54f360e64ae8dfd3e6911d2ba798d764df4f453bb98770b1c047b84fc91648b.php:62 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:181 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:197
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Najprej je treba preveriti ali strežnik izpolnjuje pogoje za namestitev programa Xibo.
Translated and reviewed by Matej Urbančič on 2011-09-30
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Ponovi test
Translated and reviewed by Iztok on 2010-01-21
Located in cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:151 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo mora nastaviti novo zbirko podatkov.
Translated and reviewed by Iztok on 2010-01-21
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Če za Xibo še niste nastavili prazne zbirke podatkov in uporabnika te zbirke in veste uporabniško ime/geslo skrbnika MySQL strežnika, kliknite gumb "Ustvari novo" ali pa "Uporabi obstoječo".
Translated and reviewed by Martin Božič on 2010-03-10
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Obstoječa zbirka podatkov mora biti prazna
Translated and reviewed by Martin Božič on 2010-03-10
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Ustvari novo
Translated and reviewed by Iztok on 2010-02-03
Located in server/install.php:127
110 of 559 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alen Andrlič, Danilo Majhenič, Denis Mekinda, Iztok, Martin Božič, Matej Urbančič.