Browsing Czech translation

110 of 559 results
1.
Welcome to the Xibo Installer!
Vítejte v instalaci Xibo!
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:68
2.
The installer will take you through setting up Xibo one step at a time.
Instalátor Vás krok za krokem provede nastavením Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:69
3.
Lets get started!
Začínáme!
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:70 server/upgrade.php:98
4.
Next
Dále
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in cache/4c/4c58f57ab98d4fa50ee6fac98f5e653edd69c51678f79d043502b33e85f92fce.php:78 cache/d2/d26e0756d73cf0b200c920a4fb78144742b2ba520f4a1cc0b4056fdcc2eec6ff.php:64 cache/34/34f310a0de869e2630bab0575f13fa09d235b5e9e17db5deb6b84e2f85b48151.php:816 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:319 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:353 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:391 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:481 cache/a9/a990f6dcf1e4aafbec1d68d07ca9f1b0dfad026f19c433d09515671025696788.php:517 cache/a7/a7d69a4622c8ca998623dd6ff6b879c12dbcd059984ee92d6cb25df8cd171fb0.php:104 cache/c0/c04837c5ef796f850f7a2c8bd956265149e16b44d04f687ecbb9386aa7ec7a03.php:89 cache/8f/8f6eb2a8b6f22ce3f0eab9b1f7edacc7138cba4aaa6977fcc90255fc4c1de620.php:262 cache/21/2143a8716f8d2ae060b84daf7d9cd875f05f105aef65ff467aabecf0dd64f689.php:49 cache/c5/c54f360e64ae8dfd3e6911d2ba798d764df4f453bb98770b1c047b84fc91648b.php:62 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:181 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:197
5.
First we need to check if your server meets Xibo's requirements.
Nejdříve prověříme, zda váš server splňuje požadavky Xibo.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:82 server/upgrade.php:178
6.
Retest
Znovu vyzkoušet
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:151 cache/19/19574324bcfe932594a82ea12a956babd18d54b7419102c5f9df66be644c173e.php:168
7.
Xibo needs to setup a new database.
Xibo potřebuje zřídit novou databázi.
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-10-22
Located in server/install.php:121
8.
If you have not yet created an empty database and database user for Xibo to use, and know the username/password of a MySQL administrator, click the "Create New" button, otherwise click "Use Existing".
Jestliže jste ještě nevytvořili prázdnou databázi a uživatele databáze, které Xibo použije, ale víte uživatelské jméno a heslo správce MySQL, klikněte na tlačítko "Vytvořit nový", v opačném případě klikněte na "Použít stávající".
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:122
9.
Note that any existing database must be empty
Nezapomeňte, že existujítcí databáze musí být prázdná
Translated and reviewed by Zbyněk Schwarz on 2012-09-21
Located in server/install.php:123
10.
Create New
Vytvořit nový
Translated and reviewed by SampL on 2009-09-23
Located in server/install.php:127
110 of 559 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Kolar, Konki, Kuvaly [LCT], Petr Hasek, SampL, Zbyněk Schwarz.