Browsing Slovak translation

2130 of 1799 results
21.
A straight line start gate. Cross start gate from inside area to start.
Štartová páska typu priama čiara. Pretni pásku z vnútra sektora pre odštartovanie.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:77
22.
A cylinder. Exit area to start.
Válec. Opusti oblasť pre odštartovanie.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:78
23.
A 90 degree sector with 'infinite' length sides. Cross any edge, scored from corner point.
90° výsek s 'nekonečnou' dĺžkou strán. Pretni hociktorú stranu, boduje sa rohový bod.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:79
24.
(German rules) Any point within 1/2 km of center or 10km of a 90 degree sector. Scored from center.
(Nemecké pravidlá) Akýkoľvek dosiahnutý bod vrámci 1/2km od stredu alebo 10km z 90° výseku. Bodované od stredu.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:81
25.
(British rules) Any point within 1/2 km of center or 20km of a 90 degree sector. Scored from center.
(Britské pravidlá) Akýkoľvek dosiahnutý bod vrámci 1/2km od stredu alebo 20km z 90° výseku. Bodované od stredu.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:83
26.
(British rules) Any point within 1/2 km of center or 10km of a 180 degree sector. Scored from center.
(Britské pravidlá) Akýkoľvek dosiahnutý bod vrámci 1/2km od stredu alebo 10km z 180° výseku. Bodované od stredu.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:85
27.
A cylinder. Any point within area scored from center.
Valec. Ľubovolný bod vo vnútri, bodovaný od stredu.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:87
28.
A 1 mile cylinder. Scored by farthest point reached in area.
Cylinder. Hodnotený podľa najvzdialenejšieho bodu dosiahnutého v oblasti.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2017-01-26
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:88
29.
A cylinder. Scored by farthest point reached in area.
Cylinder. Hodnotený podľa najvzdialenejšieho bodu dosiahnutého v oblasti.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2013-08-15
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:89
30.
A sector that can vary in angle and radius. Scored by farthest point reached inside area.
Sektor ktorý sa môže líšiť uhlom a rádiusom. Hodnotený podľa najvzdialenejšieho bodu dosiahnutého v oblasti.
Translated and reviewed by Peter Brtko on 2013-08-15
Located in src/Task/TypeStrings.cpp:90
2130 of 1799 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Daniel Smolka, Helmut Rohs, Hugo Benedikt, Juri5120, Max Kellermann, Peter Brtko, Roman Stoklasa.