Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.
5968 of 109 results
59.
%s Menu
%s Thực đơn
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-18
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:34
60.
Demo and full installation
Cài đặt Thử nghiệm và Đầy đủ
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-18
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:53
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
Thử %(distro)s mà không cần cài đặt! Chỉ cần khởi động lại máy tính với chiếc đĩa CD trong ổ. Từ phiên bản chạy thử bạn sẽ có khả năng cài đặt đầy đủ %(distro)s song song với Windows hoặc một mình.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-13
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:55
62.
Install inside Windows
Cài đặt bên trong Windows
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-16
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:65
63.
Install and uninstall %(distro)s like any other application, without the need for a dedicated partition. You will be able to boot into either Windows or %(distro)s. Hibernation is not enabled in this mode and disk performance is slightly reduced.
Cài đặt và tháo gỡ %(distro)s giống như với bất kỳ ứng dụng nào khác, mà không cần phân vùng lại riêng. Bạn sẽ có khả năng khởi động máy tính dùng Windows hoặc %(distro)s. Tính năng ngủ đông sẽ không được kích hoạt trong trường hợp này và hiệt quả ghi/đọc ổ đĩa sẽ bị giảm một chút.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-13
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:67
64.
Learn more
Tìm hiểu thêm
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-16
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:74
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
%(distro)s là một hệ điều hành tự do, do cộng đồng phát triển, dựa vào linux và có đầy đủ chức năng thông qua một trình duyệt web, phần mềm văn phòng, trình nhắn tin, và nhiều hơn nữa.
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-13
Located in src/wubi/frontends/win32/cd_menu_page.py:76
66.
%s CD Boot Helper
%s trình Trợ giúp Khởi đông bằng CD
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-13
Located in src/wubi/frontends/win32/cdboot_page.py:32
67.
Not enough disk space to proceed
Không đủ dung lượng đĩa để tiếp tục
Translated and reviewed by zeratulbk on 2009-04-16
Located in src/wubi/frontends/win32/cdboot_page.py:43
68.
Accessibility
Khả năng truy cập
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2011-04-13
Located in src/wubi/frontends/win32/cdboot_page.py:46 src/wubi/frontends/win32/installation_page.py:183
5968 of 109 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Trung Ngô, Vu Do Quynh, zeratulbk.