Translations by Laco Gubík

Laco Gubík has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
13.
Creating a preseed file
2009-10-11
Vytvára sa preseed súbor
26.
Uninstalling %s
2009-10-11
Odinštalováva sa %s
28.
Downloading information on installation files
2009-10-11
Sťahujú sa informácie o inštalačných súborov
43.
Visibility Aids
2009-10-11
Pomôcky pre nevidiacich
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
2009-10-11
Skúste %(distro)s bez inštalácie! Jednoducho reštartujte svoj počítač s CD v mechanike. Môžete vykonať plnú inštaláciu z demoverzie a nainštalovať %(distro)s buď spolu s Windows alebo ako jediný operačný systém.
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
2009-10-11
%(distro)s je slobodný, komunitou vyvíjaný operačný systém založený na Linuxe doplnený webovým prehliadačom, kancelárskym softvérom, internetovým komunikátorom a mnohým ďalším.
73.
Completing the %s Setup Wizard
2009-10-11
Dokončuje sa %s inštalačný sprievodca
77.
%(min_space)sMB of disk size are required for installation. Only %(max_space)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2009-10-11
%(min_space)s MB voľného miesta je potrebných na inštaláciu. Voľných je len %(max_space)s MB. Za týchto okolností môže inštalácia zlyhať . Želáte si napriek tomu pokračovať?
88.
%(min_memory)sMB of memory are required for installation. Only %(total_memory)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2009-10-11
%(min_memory)s MB pamäte je potrebných na inštaláciu. Voľných je len %(total_memory)s MB. Za týchto okolností môže inštalácia zlyhať . Želáte si napriek tomu pokračovať?