Browsing Nepali translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Nepali guidelines.
7079 of 109 results
70.
Install CD boot helper
सीडी बूट सहायक स्थापना
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-25
Located in src/wubi/frontends/win32/cdboot_page.py:54
71.
If your machine cannot boot off the CD, this program will install a new boot menu entry to help you boot from CD. In most cases this program is not needed, and it is sufficient to reboot with the CD-Rom in the tray.

Do you want to proceed and install the CD booter?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
यदि तपाईको कम्प्युटर CD बाट बुट हुदैन भने, यो प्रोग्रामले एउटा नयाँ बुट मेनु थपिदिन्छ। धेरै जसो अवस्थामा यो आवस्यक पर्दैन, र CD लाई CD-दानी मा राखिर रिबुट मात्र गरे पुग्छ।

के तपाई अघि बड्दै CD booter स्थापना गर्न चाहानुहुन्छ?
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-25
Located in src/wubi/frontends/win32/cdboot_page.py:56
72.
Are you sure you want to quit?
के तपाई पक्का बन्द गर्न चहानुहुन्छ?
Translated and reviewed by meadhikari on 2010-03-01
Located in src/wubi/frontends/win32/frontend.py:51
73.
Completing the %s Setup Wizard
%s स्थापना सकिन लाग्यो
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-15
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-25
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_finish_page.py:41
74.
You need to reboot to complete the installation
स्थापना पुरा गर्न, तपाईले रिबुट गर्नुपर्छ
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-15
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_finish_page.py:43
75.
I want to manually reboot later
म पछि आफैले रिबुट गर्न चाहान्छु
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-15
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_finish_page.py:45
76.
Only %sMB of disk space are available.
At least 1024MB are required as a bare minimum. Quitting
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
डिस्कमा मात्र %s एम. वी. खालि ठाऊँ उपलब्ध छ।
कम्तीमा पनि १०२४ एम. वी. खालि ठाऊँ चाहिन्छ। छाडिदै
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-25
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_page.py:73
77.
%(min_space)sMB of disk size are required for installation.
Only %(max_space)sMB are available.
The installation may fail in such circumstances.
Do you wish to continue anyway?
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
स्थापनाका लागि डिस्कमा %(min_space)s एम. वी. खालि ठाऊँ चाहिन्छ।
मात्र %(max_space)s एम. वी. उपलब्ध छ।
यस्तो अवस्थामा स्थापना असफल हुन सक्छ।
के तपाई जे भएपनि अगाडि बढ्न चाहानुहुन्छ?
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-15
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_page.py:77
78.
(%sGB free)
(%s जी. वी. खालि)
Translated by Suraj Sapkota on 2009-06-15
Reviewed by Suraj Sapkota on 2009-06-24
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_page.py:97
79.
Please select username and password for the new account
कृपया नयाँ खाताको लागि प्रयोगकर्ता नाम र गोप्यशब्द छान्नुहोस्
Translated and reviewed by Aarya on 2008-08-22
Located in src/wubi/frontends/win32/installation_page.py:179
7079 of 109 results

This translation is managed by Ubuntu Nepali Language Localization Team(उबुन्टुका नेपाली भाषा समायोजकहरू), assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Aarya, Suraj Sapkota, meadhikari.