Translations by Mantas Kriaučiūnas

Mantas Kriaučiūnas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

133 of 33 results
4.
Could not find any valid CD. CD boot helper can only be used with a Live CD.
2011-08-10
Nepavyko rasti tinkamo CD. CD paleidimo pagelbiklis gali būti naudojamas tik su Live CD ar DVD.
5.
Selecting the target directory
2011-08-10
Pasirinkite paskirties aplanką
6.
Creating the installation directories
2011-08-10
Kuriami diegimo aplankai
15.
Setting up installation boot menu
2011-08-10
Nustatoma diegimo paleidimo meniu
35.
%ih
2011-08-10
%i val.
36.
%imin
2011-08-10
%i min.
38.
The installation failed. Logs have been saved in: %s. Note that in verbose mode, the logs may include the password. The system will now reboot.
2011-08-10
Diegimas nepavyko. Žurnalai išsaugoti čia: %s. Atminkite, kad išsamios informacijos režime žurnaluose gali būti slaptažodis. Operacinė sistema bus paleista iš naujo.
53.
Finish
2011-08-10
Baigti
54.
Reboot required
2011-08-11
Reikia paleisti kompiuterį iš naujo
2011-08-10
Reikia paleisti OS iš naujo
55.
To start the Live CD you need to reboot your machine leaving the CD in the tray. If your machine cannot boot from the CD, the last option should work in most cases.
2011-08-10
Norėdami paleisti Linux sistemą iš CD disko, turite paleisti kompiuterį iš naujo su įdėtu Linux CD ar DVD disku. Jeigu jūsų kompiuteris negali pasileisti iš CD ar DVD, pasirinkite paskutinį punktą.
56.
Reboot now
2011-08-10
Paleisti kompiuterį iš naujo dabar
57.
I want to manually reboot Later
2011-08-10
Aš noriu paleisti kompiuterį iš naujo vėliau
58.
Help me to boot from CD
2011-08-10
Padėkite man paleisti iš CD ar DVD
60.
Demo and full installation
2011-08-10
Demonstracija ir pilnas Linux diegimas
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
2011-08-10
Išmėginkite %(distro)s be diegimo! Paprasčiausiai paleiskite kompiuterį iš naujo palikę Linux CD diską dėkle. Jūs galite atlikti pilną %(distro)s diegimą greta dabar įdiegtos Windows sistemos, arba kaip vienintelę operacinę sistemą šiame kompiuteryje.
62.
Install inside Windows
2011-08-11
Įdiegti Ubuntu į Windows
63.
Install and uninstall %(distro)s like any other application, without the need for a dedicated partition. You will be able to boot into either Windows or %(distro)s. Hibernation is not enabled in this mode and disk performance is slightly reduced.
2011-08-10
Įdiekite ir šalinkite %(distro)s kaip bet kokią kitą Windows programą (be specialaus standžiojo disko skirsnio). Kompiuterio įjungimo metu Jūs galėsite pasirinkti ką paleisti - ar Windows, ar %(distro)s. Šiuo atveju bus išjungtas kompiuterio užmigdymas dirbant su Linux, o disko našumas bus šiek tiek mažesnis.
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
2011-08-10
%(distro)s yra nemokama, saugi, bendruomenės kuriama, Linux paremta operacinė sistema su interneto naršykle, biuro (darbo su dokumentais) programine įranga, pokalbių programomis ir daug daugiau.
67.
Not enough disk space to proceed
2011-08-10
Neužtenka vietos diske įdiegimui
71.
If your machine cannot boot off the CD, this program will install a new boot menu entry to help you boot from CD. In most cases this program is not needed, and it is sufficient to reboot with the CD-Rom in the tray. Do you want to proceed and install the CD booter?
2011-08-11
Jei šis kompiuteris negali paleisti operacinės sistemos iš CD ar DVD disko, ši programa papildys paleidimo meniu, kad Linux sistema galėtų pasileisti iš CD ar DVD. Dažniausiai tai nėra reikalinga, pakanka paleisti kompiuterį iš naujo neišėmus Linux CD disko. Ar norite tęsti ir papildyti paleidimo meniu Linux CD disko paleidykle?
74.
You need to reboot to complete the installation
2011-08-11
Diegimą pabaigsite paleidę kompiuterį iš naujo
75.
I want to manually reboot later
2011-08-11
Aš noriu paleisti kompiuterį iš naujo vėliau
79.
Please select username and password for the new account
2007-09-30
Prašome nurodyti naudojo vardą ir slaptažodį
84.
Username:
2007-09-30
Naudojo vardas:
89.
Please enter a valid username.
2011-08-11
Įveskite tinkamą naudotojo vardą.
2011-08-10
Įveskite tinkamą naudojo vardą.
90.
Please use all lower cases in the username.
2007-09-30
Naudotojo vardą rašykite tik mažosiomis raidėmis.
91.
Please do not use spaces in the username.
2007-09-30
Naudotojo varde nenaudokite tarpų.
92.
Your username must start with a lower-case letter.
2011-08-11
Naudotojo vardas turi prasidėti mažąja raide.
2011-08-11
Naudotojo vardą rašykite tik mažosiomis raidėmis.
93.
Your username must contain only lower-case letters, numbers, hyphens, and underscores.
2011-08-11
Naudotojo varde naudokite tik iš mažąsias raides, skaičius bei paprastus ar apatinius brūkšnelius.
95.
Please enter a valid password.
2011-08-11
Įveskite tinkamą slaptažodį.