Translations by joshas

joshas has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
33.
Downloading %s
2007-07-15
Siunčiama %s
39.
Accessibility profile
2008-05-10
Pritaikymo neįgaliesiems profilis
40.
Please select the appropriate accessibility profile
2008-05-10
Prašome nurodyti tinkamą pritaikymo neįgaliesiems profilį
43.
Visibility Aids
2008-05-10
Matomumo pagalba
48.
Mobility Aids
2008-05-10
Judėjimo pagalba
51.
None
2008-05-10
Nieko
71.
If your machine cannot boot off the CD, this program will install a new boot menu entry to help you boot from CD. In most cases this program is not needed, and it is sufficient to reboot with the CD-Rom in the tray. Do you want to proceed and install the CD booter?
2008-05-10
Jei jūsų kompiuteris negali įsikrauti iš kompaktinio disko, ši programa įdiegs naują įkrovos meniu įrašą, įkrausiantį kompiuterį iš kompaktinio disko. Dažniausiai tai nėra reikalinga, pakanka perkrauti kompiuterį neišėmus kompaktinio disko. Ar norite tęsti ir įdiegti įkrovos iš kompaktinio disko paleidyklę?
79.
Please select username and password for the new account
2008-05-10
Nurodykite naujos paskyros naudotojo vardą ir slaptažodį
2007-10-16
Prašome nurodyti naudotojo vardą ir slaptažodį
2007-07-15
Prašome nurodyti vartotojo vardą ir slaptažodį
83.
Language:
2007-07-15
Kalba:
84.
Username:
2007-10-16
Naudotojo vardas:
2007-07-15
Vartotojo vardas:
85.
Password:
2007-07-15
Slaptažodis:
90.
Please use all lower cases in the username.
2007-07-15
Vartotojo vardą rašykite tik mažosiomis raidėmis.
91.
Please do not use spaces in the username.
2007-07-15
Vartotojo varde nenaudokite tarpų.
95.
Please enter a valid password.
2007-07-15
Įveskite teisingą slaptažodį.
96.
Please do not use spaces in the password.
2007-07-15
Slaptažodyje nenaudokite tarpų.
97.
Passwords do not match.
2007-07-15
Slaptažodžiai nesutampa.
100.
Remaining time approximately %s
Remaining time approximately %s
2010-03-08
Apytiksliai liko %s
Apytiksliai liko %s
Apytiksliai liko %s
106.
Uninstall
2007-07-15
Pašalinti