Translations by Aurimas Fišeras

Aurimas Fišeras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

5188 of 88 results
57.
I want to manually reboot Later
2009-10-12
Aš noriu įkrauti OS iš naujo vėliau
58.
Help me to boot from CD
2009-10-12
Padėkite man paleisti iš CD
59.
%s Menu
2009-10-12
%s meniu
60.
Demo and full installation
2009-10-12
Demonstracija ir pilnas diegimas
61.
Try %(distro)s without installing! Simply reboot your machine with the CD in the tray. You may perform a full installation from within the demo to install %(distro)s either alongside Windows or as the only operating system.
2009-10-12
Išmėginkite %(distro)s be diegimo! Paprasčiausiai įkraukite OS iš naujo palikę CD dėkle. Jūs galite atlikti pilną %(distro)s diegimą greta Windows, arba kaip vienintelę operacinę sistemą iš demonstracijos.
62.
Install inside Windows
2009-10-12
Įdiegti į Windows
63.
Install and uninstall %(distro)s like any other application, without the need for a dedicated partition. You will be able to boot into either Windows or %(distro)s. Hibernation is not enabled in this mode and disk performance is slightly reduced.
2009-10-12
Įdiekite ir šalinkite %(distro)s kaip bet kokią kitą programą be specialaus disko skirsnio. Jūs galėsite paleisti arba Windows, arba %(distro)s. Užmigdymas šiame režime neįjungtas, o disko našumas truputį sumažėjęs.
64.
Learn more
2009-10-12
Sužinokite daugiau
65.
%(distro)s is a free, community developed, linux-based operating system complete with a web browser, productivity software, instant messaging, and much more.
2009-10-12
%(distro)s yra nemokama, bendruomenės kuriama, Linux paremta operacinė sistema su žiniatinklio naršykle, našumo programine įranga, žinučių siuntimu ir daug daugiau.
66.
%s CD Boot Helper
2009-10-12
%s CD paleidimo pagelbiklis
67.
Not enough disk space to proceed
2009-10-12
Neužtenka vietos diske tęsti toliau
68.
Accessibility
2009-10-12
Pritaikymas neįgaliesiems
69.
Install
2009-10-12
Įdiegti
70.
Install CD boot helper
2009-10-12
Įdiegti CD paleidimo pagelbiklį
72.
Are you sure you want to quit?
2009-10-12
Ar tikrai norite baigti?
73.
Completing the %s Setup Wizard
2009-10-12
Baigiama %s diegimo programa
74.
You need to reboot to complete the installation
2009-10-12
Diegimui pabaigti reikia įkelti OS iš naujo
75.
I want to manually reboot later
2009-10-12
Aš noriu įkrauti OS iš naujo vėliau
76.
Only %sMB of disk space are available. At least 1024MB are required as a bare minimum. Quitting
2009-10-12
Yra prieinama tik %s MB laisvos vietos diske. Reikia mažiausiai 1024 MB. Baigiu
77.
%(min_space)sMB of disk size are required for installation. Only %(max_space)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2009-10-12
Diegimui reikia %(min_space)s MB vietos diske. Prieinama tik %(max_space)s MB. Esant tokiai situacijai diegimas gali būti nesėkmingas. Ar vistiek norite tęsti?
78.
(%sGB free)
2009-10-12
(%s GB laisva)
80.
Installation drive:
2009-10-12
Diegimo diskas:
81.
Installation size:
2009-10-12
Diegimo dydis:
82.
Desktop environment:
2009-10-12
Darbalaukio aplinka:
86.
%s Installer
2009-10-12
%s diegimo programa
87.
You are about to install %(distro)s-%(version)s
2009-10-12
Jūs tuoj įdiegsite %(distro)s-%(version)s
88.
%(min_memory)sMB of memory are required for installation. Only %(total_memory)sMB are available. The installation may fail in such circumstances. Do you wish to continue anyway?
2009-10-12
Diegimui reikia %(min_memory)s MB atminties. Yra prieinama tik %(total_memory)s MB. Esant tokiai situacijai diegimas gali būti nesėkmingas. Ar vistiek norite tęsti?
94.
The selected username is reserved, please select a different one.
2009-10-12
Pasirinktas naudotojo vardas yra rezervuotas, pasirinkite kitą.
98.
Please wait
2009-10-12
Prašome palaukti
99.
Do not download, use a local file
2009-10-12
Nesiųsti, naudoti vietinį failą
101.
Uninstallation completed
2009-10-12
Šalinimas baigtas
102.
%s has been successfully uninstalled
2009-10-12
%s buvo sėkmingai pašalinta
103.
%s Uninstaller
2009-10-12
%s šalinimo programa
104.
Uninstallation required
2009-10-12
Reikalingas pašalinimas
105.
You are about to uninstall %s
2009-10-12
Jūs tuoj pašalinsite %s
107.
A previous installation was detected, it needs to be uninstalled before continuing
2009-10-12
Aptiktas ankstesnis diegimas, prieš tęsiant jis turi būti pašalintas
108.
Are you sure you want to uninstall?
2009-10-12
Ar tikrai norite pašalinti?
109.
Backup the downloaded files (ISO)
2009-10-12
Padaryti atsiųstų failų (ISO) atsargines kopijas