Translations by Aurimas Fišeras

Aurimas Fišeras has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 88 results
1.
An error occurred: %(error)s For more information, please see the log file: %(log)s
2009-10-12
Įvyko klaida: %(error)s Daugiau informacijos sužinosite žurnalo faile: %(log)s
2.
A previous installation was detected in %s. Please uninstall that before continuing.
2009-10-12
Aptiktas ankstesnis diegimas %s. Prašome pašalinti prieš tęsiant.
3.
No CD detected, cannot run CD menu
2009-10-12
CD neaptiktas, negalima paleisti CD meniu
4.
Could not find any valid CD. CD boot helper can only be used with a Live CD.
2009-10-12
Nepavyko rasti teisingo CD. CD paleidimo pagelbiklis gali būti naudojamas tik su Live CD.
5.
Selecting the target directory
2009-10-12
Pasirinkite paskirties katalogą
6.
Creating the installation directories
2009-10-12
Kuriami diegimo katalogai
7.
Uncompressing files
2009-10-12
Išskleidžiami failai
8.
Creating the uninstaller
2009-10-12
Kuriama šalinimo programa
9.
Copying installation files
2009-10-12
Kopijuojami diegimo failai
10.
Retrieving installation files
2009-10-12
Gaunami diegimo failai
11.
Extracting the kernel
2009-10-12
Išskleidžiamas branduolys
12.
Choosing disk sizes
2009-10-12
Parenkami diskų dydžiai
13.
Creating a preseed file
2009-10-12
Kuriamas preseed failas
14.
Adding a new bootloader entry
2009-10-12
Pridedamas naujas paleidyklės įrašas
15.
Setting up installation boot menu
2009-10-12
Įdiegiamas diegimo paleidimo meniu
16.
Creating the virtual disks
2009-10-12
Kuriami virtualūs diskai
17.
Ejecting the CD
2009-10-12
Išstumiamas CD
18.
Installing %(distro)s-%(version)s
2009-10-12
Diegiama %(distro)s-%(version)s
19.
Extracting CD content
2009-10-12
Išskleidžiamas CD turinys
20.
Installing CD boot helper
2009-10-12
Įdiegiamas CD paleidimo pagelbiklis
21.
Rebooting
2009-10-12
Iš naujo įkeliama OS
22.
Backup ISO
2009-10-12
Atsarginės kopijos ISO
23.
Remove bootloader entry
2009-10-12
Šalinamas paleidyklės įrašas
24.
Remove target dir
2009-10-12
Šalinamas paskirties katalogas
25.
Remove registry key
2009-10-12
Šalinamas registro raktas
26.
Uninstalling %s
2009-10-12
Šalinama %s
27.
Checking CD %s
2009-10-12
Tikrinamas CD %s
28.
Downloading information on installation files
2009-10-12
Parsiunčiama diegimo failų informacija
29.
Checking installation files
2009-10-12
Tikrinami diegimo failai
30.
Validating %s
2009-10-12
Tikrinama %s
31.
Extracting files from %s
2009-10-12
Išskleidžiami failai iš %s
32.
Checking %s
2009-10-12
Tikrinama %s
34.
0s
2009-10-12
0 s
35.
%ih
2009-10-12
%i h
36.
%imin
2009-10-12
%i min
37.
%is
2009-10-12
%i s
38.
The installation failed. Logs have been saved in: %s. Note that in verbose mode, the logs may include the password. The system will now reboot.
2009-10-12
Diegimas nepavyko. Žurnalai išsaugoti čia: %s. Pastebėkite, kad išsamios informacijos režime žurnaluose gali būti slaptažodis. Operacinė sistema bus įkelta iš naujo.
41.
Next >>
2009-10-12
Toliau >>
42.
Cancel
2009-10-12
Atsisakyti
44.
Visibility1
2009-10-12
Matomumas1
45.
Visibility2
2009-10-12
Matomumas2
46.
Visibility3
2009-10-12
Matomumas3
47.
Braille
2009-10-12
Brailio
49.
Mobility1
2009-10-12
Mobilumas1
50.
Mobility2
2009-10-12
Mobilumas2
52.
< Back
2009-10-12
< Atgal
53.
Finish
2009-10-12
Pabaiga
54.
Reboot required
2009-10-12
Reikia įkelti OS iš naujo
55.
To start the Live CD you need to reboot your machine leaving the CD in the tray. If your machine cannot boot from the CD, the last option should work in most cases.
2009-10-12
Norėdami paleisti Live CD turite įkelti OS iš naujo palikę įdėtą CD. Jeigu jūsų kompiuteris negali pasileisti iš CD, paskutinis punktas turėtų jums tikti.
56.
Reboot now
2009-10-12
Įkelti OS iš naujo dabar