Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

113 of 13 results
1416.
Sorry, comments are closed for this item.
2005-08-01
Tyvärr är kommentarer avstängda för det här inlägget.
1417.
Sorry, you must be logged in to post a comment.
2005-08-01
Tyvärr måste du vara inloggad för att skriva en kommentar.
1418.
Error: please fill the required fields (name, email).
2005-08-01
Fel: fyll i de nödvändiga fälten (namn, e-post).
1419.
Error: please enter a valid email address.
2005-08-01
Fel: skriv in en giltig epost adress.
2217.
To reset your password visit the following address, otherwise just ignore this email and nothing will happen.
2005-08-01
För att nollställa ditt lösenord, besök följande address, om inte, ignorera det här mailet och inget kommer att hända.
2218.
[%s] Password Reset
2005-08-01
[%s] Lösenordet återställt
2220.
Possible reason: your host may have disabled the mail() function...
2005-08-01
Möjlig anledning: din servervärd kan ha stängt av mail()-funktionen...
2223.
Password Lost and Changed for user: %s
2005-08-01
Användaren %s har glömt sitt lösenord. Lösenordet har ändrats.
2227.
<strong>ERROR</strong>: Please type your e-mail address.
2005-08-01
<strong>FEL</strong>: Var vänlig och ange din e-postadress.
2228.
<strong>ERROR</strong>: The email address isn&#8217;t correct.
2005-08-01
<strong>FEL</strong>: E-postadressen är inte riktig.
2231.
Sorry, that key does not appear to be valid.
2005-08-01
Tyvärr, det lösenordet verkar inte stämma.
2236.
Are you lost?
2005-08-01
Gått vilse?
2241.
Password Lost and Found
2005-08-01
Ändra lösenord