Translations by Banago

Banago has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

16 of 6 results
1287.
Username:
2007-01-11
Emri i përdoruesit:
1417.
Sorry, you must be logged in to post a comment.
2007-01-11
Duhet të rregjistroheni për të postuar një komnet.
1419.
Error: please enter a valid email address.
2007-01-11
Gabim: Ju lutem fusni nje email te vlefshem.
1420.
Error: please type a comment.
2007-01-11
Gabim: Nuk mund të dergoni një komet bosh.
2078.
Username: %s
2007-01-11
Përdoruesi: %s
2216.
Someone has asked to reset the password for the following site and username.
2007-01-11
Dikush ka kërkuar që të rikrijohet fjalëkalimi për këtë faqe dhe përdorues.