Translations by Amador Loureiro Blanco

Amador Loureiro Blanco has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 724 results
14.
You are not allowed to edit this post.
2006-09-18
Non se lle permite editar esta anotación.
2005-11-18
Non se che permite editar esta anotación.
25.
Cancel
2006-09-18
Cancelar
43.
Cheatin’ uh?
2006-09-18
Facendo trampas, ¿eh?
46.
Invalid plugin page
2006-09-18
Páxina de engadido (plugin) inválida
47.
Cannot load %s.
2005-11-18
Non se pode cargar %s.
49.
Invalid importer.
2006-09-18
Importador non válido.
50.
Cannot load importer.
2006-09-18
Non se pode cargar o importador.
51.
Import
2006-09-18
Importar
52.
You do not have permission to upload files.
2006-09-18
Non ten permisos para subir arquivos
53.
Categories
2005-11-18
Temas
55.
Category added.
2005-11-18
Engadiuse o tema
56.
Category deleted.
2005-11-18
Borrouse o Tema
57.
Category updated.
2006-09-18
Actualizouse o tema.
63.
Delete
2005-11-18
Borrar
64.
Name
2006-09-18
Nome
65.
Description
2006-09-18
Descrición
2005-11-18
Descrición
66.
Posts
2005-11-18
Anotacións
69.
Edit Comment
2005-11-18
Editar Comentario
71.
Go back
2006-09-18
Voltar
72.
You are not allowed to edit comments on this post.
2006-09-18
Non se lle permite editar os comentarios desta anotación.
2005-11-18
Non se che permite editar os comentarios desta anotación.
73.
You are not allowed to delete comments on this post.
2006-09-18
Non se lle permite borrar comentarios desta anotación.
2005-11-18
Non se che permite borrar comentarios desta anotación.
74.
You are not allowed to edit comments on this post, so you cannot approve this comment.
2006-09-18
Non se lle permite editar comentarios desta anotación, polo tanto non pode aceptar este comentario.
2005-11-18
Non se che permite editar comentarios desta anotación, polo tanto non podes aceptar este comentario.
78.
Delete Comment
2005-11-18
Borrar Comentario
82.
Are you sure you want to do that?
2006-09-18
Está seguro de que desexa facer iso?
2005-11-18
¿Estás seguro de que desexas facer iso?
83.
No
2006-09-18
Non
84.
Author
2006-09-18
Autor
85.
E-mail
2006-09-18
Correo electrónico
86.
URL
2005-11-18
URL
87.
Comment
2006-09-18
Comentario
88.
You are not allowed to edit comments on this post, so you cannot disapprove this comment.
2006-09-18
Non se lle permite editar comentarios desta anotación, polo tanto non pode rexeitar este comentario.
2005-11-18
Non se che permite editar comentarios desta anotación, polo tanto non pode rexeitar este comentario.
103.
Upload
2006-09-18
Subir
116.
%s ago
2006-09-18
fai %s
119.
0
2006-09-18
0
120.
1
2005-11-18
1
121.
%
2005-11-18
%
123.
No posts found.
2006-09-18
Non se atoparon Anotacións.
124.
Edit Category
2005-11-18
Editar Tema
131.
None
2005-11-18
Ningún
134.
Edit Comments
2006-09-18
Editar os Comentarios
145.
Approve
2006-09-18
Aprobar
147.
Unapprove
2006-09-18
Desaprobar
149.
Actions
2006-09-18
Accións
151.
No results found.
2006-09-18
Non se atoparon resultados