Browsing Polish translation

1625 of 1369 results
16.
You are not allowed to edit posts as this user.
Nie możesz edytować wpisów jako ten użytkownik.
Translated and reviewed by roffik
Shared:
Nie posiadasz uprawnień do edycji wpisów jako ten użytkownik.
Suggested by Wacław Jacek
Located in wp-admin/includes/post.php:57
17.
You are not allowed to edit comments on this post, so you cannot edit this comment.
Nie masz uprawnień aby edytować komentarze w tym wpisie.
Translated and reviewed by roffik
Shared:
Nie możesz edytować komentarzy do tego wpisu, więc nie możesz edytować tego komentarza.
Suggested by Wacław Jacek
Located in wp-admin/includes/comment.php:39
18.
<strong>ERROR</strong>: Please enter a username.
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadź nazwę użytkownika.
Translated and reviewed by Dariusz Młodnicki
Located in wp-admin/includes/user.php:133 wp-login.php:282
19.
<strong>ERROR</strong>: Please enter your password twice.
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wpisać hasło dwa razy.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Shared:
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wprowadzić hasło dwukrotnie.
Suggested by Wacław Jacek
Located in wp-admin/includes/user.php:147
20.
<strong>ERROR</strong>: you typed your new password only once.
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadziłeś nowe hasło tylko raz.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Located in wp-admin/admin-functions.php:521
21.
<strong>ERROR</strong>: Passwords may not contain the character "\".
<strong>BŁĄD</strong>: Hasło nie może zawierać znaku "\".
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Located in wp-admin/includes/user.php:152
22.
<strong>ERROR</strong>: Please type the same password in the two password fields.
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wpisać to samo hasło w odpowiednich dwóch polach.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Located in wp-admin/admin-functions.php:530
23.
<strong>ERROR</strong>: This username is invalid. Please enter a valid username.
<strong>BŁĄD</strong>: Nazwa użytkownika jest błędna. Proszę wprowadzić poprawną nazwę użytkownika.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Shared:
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadzona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika.
Suggested by Wacław Jacek
Located in wp-login.php:238
24.
<strong>ERROR</strong>: This username is already registered, please choose another one.
<strong>BŁĄD</strong>: Ta nazwa użytkownika jest już wykorzystywana, proszę wybrać inną nazwę.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Located in wp-login.php:287
25.
<strong>ERROR</strong>: please type an e-mail address
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wpisać adres e-mail.
Translated and reviewed by Piotr Pielach
Shared:
<strong>BŁĄD</strong>: Podaj adres e-mail
Suggested by Jakub Kazecki
Located in wp-admin/admin-functions.php:543
1625 of 1369 results

This translation is managed by WordPress Polish Translators, assigned by WordPress in Launchpad.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Stankiewicz, Dariusz Młodnicki, Dariusz Siedlecki, Dawid Dziurdzia, Errdil, Jakub Kazecki, Krzysztof Janowski, Marcin Białoń, Piotr Pielach, Piotr Zurek, Rafał Osiński (Tales), Wacław Jacek, kyokpae, pavelek, roffik.