Translations by roffik

roffik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

15 of 5 results
6.
You are not allowed to edit this page.
2007-12-05
Nie możesz zmieniać zawartości tej strony.
15.
You are not allowed to edit pages as this user.
2007-12-05
Nie możesz edytować stron jako ten użytkownik.
16.
You are not allowed to edit posts as this user.
2007-12-05
Nie możesz edytować wpisów jako ten użytkownik.
17.
You are not allowed to edit comments on this post, so you cannot edit this comment.
2007-12-05
Nie masz uprawnień aby edytować komentarze w tym wpisie.
29.
You are about to delete the category '%s'. All of its posts will go into the default category of '%s' All of its bookmarks will go into the default category of '%s'. 'OK' to delete, 'Cancel' to stop.
2007-12-05
Masz zamiar usunąć kategorię '%s'. Wszystkie wpisy należące do tej kategorii przejdą do domyślnej kategorii '%s' Wszystkie zakładki należące do tej kategorii przejdą do domyślnej kategorii '%s'. Kliknij 'OK' aby usunąć, 'Anuluj' aby anulować.