Translations by Nafallo Bjälevik

Nafallo Bjälevik has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

118 of 18 results
1.
Sorry, comments are closed for this item.
2005-08-01
Tyvärr är kommentarer avstängda för det här inlägget.
2.
Sorry, you must be logged in to post a comment.
2005-08-01
Tyvärr måste du vara inloggad för att skriva en kommentar.
3.
Error: please fill the required fields (name, email).
2005-08-01
Fel: fyll i de nödvändiga fälten (namn, e-post).
4.
Error: please enter a valid email address.
2005-08-01
Fel: skriv in en giltig epost adress.
12.
Please enter your information here. We will send you a new password.
2005-08-01
Skriv in din information här så skickar vi ett nytt lösenord.
16.
Are you lost?
2005-08-01
Gått vilse?
20.
Sorry, that user does not seem to exist in our database. Perhaps you have the wrong username or e-mail address? <a href="%s">Try again</a>.
2005-08-01
Den angivna användaren finns inte i databasen. Kanske skrev du fel användarnamn eller e-postadress? <a href="%s">Försök igen</a>.
23.
To reset your password visit the following address, otherwise just ignore this email and nothing will happen.
2005-08-01
För att nollställa ditt lösenord, besök följande address, om inte, ignorera det här mailet och inget kommer att hända.
24.
[%s] Password Reset
2005-08-01
[%s] Lösenordet återställt
26.
Possible reason: your host may have disabled the mail() function...
2005-08-01
Möjlig anledning: din servervärd kan ha stängt av mail()-funktionen...
28.
Check your e-mail first, of course
2005-08-01
Kolla först din e-post, givetvis
30.
Sorry, that key does not appear to be valid.
2005-08-01
Tyvärr, det lösenordet verkar inte stämma.
33.
Your new password is in the mail.
2005-08-01
Ditt nya lösenord kommer med e-post.
34.
Password Lost and Changed for user: %s
2005-08-01
Användaren %s har glömt sitt lösenord. Lösenordet har ändrats.
35.
[%s] Password Lost/Change
2005-08-01
[%s] Lösenord glömt/ändrat
40.
Password Lost and Found
2005-08-01
Ändra lösenord
44.
<strong>ERROR</strong>: Please type your e-mail address.
2005-08-01
<strong>FEL</strong>: Var vänlig och ange din e-postadress.
45.
<strong>ERROR</strong>: The email address isn&#8217;t correct.
2005-08-01
<strong>FEL</strong>: E-postadressen är inte riktig.