Translations by Wacław Jacek

Wacław Jacek has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 974 results
1.
Sorry, comments are closed for this item.
2008-12-16
Przepraszamy, tego artykułu nie można komentować.
2.
Sorry, you must be logged in to post a comment.
2008-12-16
Przepraszamy, musisz się zalogować, aby móc napisać komentarz.
3.
Error: please fill the required fields (name, email).
2008-12-16
Błąd: proszę wypełnić wymagane pola (podpis, e-mail).
2008-09-08
Błąd: proszę wypełnić wymagane pola (imię, e-mail).
2008-08-24
Błąd: proszę wypełnić wymagane pola (nazwa, e-mail).
4.
Error: please enter a valid email address.
2008-12-16
Błąd: proszę podać prawidłowy adres e-mail.
2008-09-08
Błąd: proszę podać prawidłowy adres e-mail.
2008-08-24
Błąd: prosze podać prawidłowy adres e-mail.
5.
Error: please type a comment.
2008-08-24
Błąd: proszę wprowadzić treść komentarza.
6.
Comments on: %s
2008-12-18
Komentarze do: %s
2008-08-25
Komentarze do %s
7.
Comments for %s
2008-08-25
Komentarze do %s
8.
Comment on %1$s by %2$s
2008-12-18
Skomentuj %1$s, którego autorem jest %2$s
2008-08-22
Skomentuj %1$s autorstwa %2$s
10.
Protected Comments: Please enter your password to view comments.
2008-12-18
Zabezpieczone komentarze: Proszę wprowadzić swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
2008-08-27
Chronione komentarze: Proszę wprowadzić swoje hasło, aby zobaczyć komentarze.
11.
Lost Password
2009-02-26
Utracone hasło
2008-12-22
Zapomniane hasło
2008-09-01
Zapomniane hasło
16.
Are you lost?
2008-12-22
Potrzebujesz pomocy?
19.
Login
2008-08-27
Zaloguj się
21.
Someone has asked to reset the password for the following site and username.
2009-02-26
Ktoś poprosił o wygenerowanie nowego hasła dla następującego konta użytkownika na poniższej stronie.
2008-12-22
Ktoś poprosił o wygenerowanie nowego hasła dla następującej nazwy użytkownika na poniższej stronie.
2008-09-01
Ktoś poprosił o wygenerowanie nowego hasła dla następującej nazwy użytkownika na poniższej stronie.
22.
Username: %s
2008-08-27
Nazwa użytkownika: %s
23.
To reset your password visit the following address, otherwise just ignore this email and nothing will happen.
2008-12-22
Aby wygenerować nowe hasło przejdź na poniższą stronę, w przeciwnym wypadku po prostu zignoruj tę wiadomość, a nic się nie stanie.
2008-09-08
Aby wygenerować nowe hasło przejdź na poniższą stronę, w przeciwnym wypadku po prostu zignoruj tę wiadomość, a nic się nie stanie.
2008-09-01
Aby wygenerować nowe hasło, przejdź na poniższą stronę, w przeciwnym wypadku po prostu zignoruj tę wiadomość, a nic się nie stanie.
24.
[%s] Password Reset
2009-02-26
[%s] Generowanie nowego hasła
2008-08-27
[%s] Przywracanie hasła
25.
The e-mail could not be sent.
2008-12-18
E-mail nie mógł zostać wysłany.
2008-08-27
E-mail nie mógł zostać wysłany.
26.
Possible reason: your host may have disabled the mail() function...
2008-12-22
Możliwa przyczyna: administrator Twojego serwera wyłączył funkcję mail()...
2008-09-01
Możliwa przyczyna: administrator Twojego serwera mógł wyłączyć funkcję mail()...
30.
Sorry, that key does not appear to be valid.
2009-02-26
Przepraszamy, ten klucz nie wydaje się być prawidłowy.
2008-08-27
Przepraszamy, ten klucz nie wydaje się prawidłowy.
34.
Password Lost and Changed for user: %s
2009-02-28
Hasło utracone i zmienione, użytkownik: %s
2008-12-22
Biuro haseł znalezionych, użytkownik: %s
2008-09-01
Biuro haseł znalezionych, użytkownik: %s
40.
Password Lost and Found
2009-02-28
Hasło utracone i znalezione
2008-12-15
Biuro haseł znalezionych
2008-09-01
Biuro haseł znalezionych
41.
Lost your password?
2008-08-23
Nie pamiętasz hasła?
43.
<strong>ERROR</strong>: Please enter a username.
2008-12-13
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wprowadzić nazwę użytkownika.
2008-08-19
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wprowadzić nazwę użytkownika.
44.
<strong>ERROR</strong>: Please type your e-mail address.
2008-12-22
<strong>BŁĄD</strong>: Proszę wprowadzić swój adres e-mail.
45.
<strong>ERROR</strong>: The email address isn&#8217;t correct.
2008-12-22
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadzony adres e-mail nie jest prawidłowy.
2008-08-27
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadzony adres e-mail nie jest prawidłowy.
46.
<strong>ERROR</strong>: This username is invalid. Please enter a valid username.
2008-12-22
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadzona nazwa użytkownika jest nieprawidłowa. Proszę wprowadzić prawidłową nazwę użytkownika.
47.
<strong>ERROR</strong>: This username is already registered, please choose another one.
2008-12-22
<strong>BŁĄD</strong>: Wprowadzona nazwa użytkownika jest już zarejestrowana, proszę wybrać inną.