Translations by Rafał Osiński (Tales)

Rafał Osiński (Tales) has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
380.
Upload file and import
2008-03-29
Wyślij plik i importuj
576.
Previous Posts
2008-03-29
Poprzednie wpisy
727.
Import Links
2008-03-29
Importuj linki
1058.
Moving on...
2008-03-29
Przenoszenie...
1084.
Publishing with original template and options
2008-03-29
Opublikuj z oryginalnym szablonem i opcjami
1086.
Now that you have imported your Blogger blog into WordPress, what are you going to do? Here are some suggestions:
2008-03-29
Importujesz Twój blog Blogger do WordPress. Do czego dążysz? Wpisz tutaj swoje sugestie.
1087.
That was hard work! Take a break.
2008-03-29
Dobra robota! Weź przerwę.
1090.
For security, click the link below to reset this importer. That will clear your Blogger credentials and options from the database.
2008-03-29
Dla bezpieczeństwa, kliknij w link poniżej aby zresetować dane. Wyczyścisz listy uwierzytelniające i opcje Bloggera z bazy danych.
1095.
Importing post <i>%s</i>...
2008-03-29
Importuj wpis <i>%s</i>...
1096.
Couldn't get post ID
2008-03-29
Nie można otrzymać ID wpisu
1098.
All done. <a href="%s">Have fun!</a>
2008-03-29
Zakończono pomyślnie. <a href="%s">Miłej zabawy!</a>
1112.
Done! <strong>%1$s</strong> posts imported.
2008-03-29
Zakończono pomyślnie! <strong>%1$s</strong> wpisów importowano.
1113.
Importing Comments...
2008-03-29
Importowanie komentarzy...
1114.
Done! <strong>%1$s</strong> comments imported.
2008-03-29
Zakończono pomyślnie! <strong>%1$s</strong> komentarzy importowano.
1116.
Importing Links...
2008-03-29
Importowanie linków...
1118.
No Links to Import!
2008-03-29
Brak linków do importu!
1119.
Import Users
2008-03-29
Importuj użytkowników
1120.
Import Posts
2008-03-29
Importuj wpisy
1121.
Import Comments
2008-03-29
Importuj komentarze
1122.
Finish
2008-03-29
Koniec
1129.
WordPress Resources
2008-03-29
Zasoby WordPress