Translations by Banago

Banago has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
2.
Sorry, you must be logged in to post a comment.
2007-01-11
Duhet të rregjistroheni për të postuar një komnet.
4.
Error: please enter a valid email address.
2007-01-11
Gabim: Ju lutem fusni nje email te vlefshem.
5.
Error: please type a comment.
2007-01-11
Gabim: Nuk mund të dergoni një komet bosh.
7.
Please enter your information here. We will send you a new password.
2007-01-11
Ju lutem fusni informacionin tuaj ketu. Do t'ju dergojme nje fjalekalim te ri
8.
Username:
2007-01-11
Emri i përdoruesit:
9.
E-mail:
2007-01-11
Email-i
12.
Back to blog
2007-01-11
Kthehuni tek blogu
16.
Someone has asked to reset the password for the following site and username.
2007-01-11
Dikush ka kërkuar që të rikrijohet fjalëkalimi për këtë faqe dhe përdorues.
17.
Username: %s
2007-01-11
Përdoruesi: %s