Browsing Slovak translation

110 of 156 results
1.
README
ČÍTAJMA
Translated and reviewed by Kefir111 on 2010-02-12
Located in ../../txts/README.lua:7
2.
an open source strategy game
open-source strategická hra
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../txts/README.lua:14
3.
Introduction
Úvod
Translated and reviewed by Kefir111 on 2010-02-12
Located in ../../txts/README.lua:18 ../../txts/editor_readme:7
4.
Widelands is a free, open source real-time strategy game with singleplayer
campaigns and a multiplayer mode. The game was inspired by Settlers II but has
significantly more variety and depth to it. Still, it is easy to get started
through playable tutorials.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Widelands je slobodná strategická hra v reálnom čase s otvoreným zdrojovým kódom, ktorá ponúka kampaň
pre jedného hráča a režim pre viacerých hráčov. Bola inšpirovaná hrou Settlers II, ale je
oveľa zložitejšia a rozmanitejšia. Napriek tomu je ľahké osvojiť si základy
prostredníctvom hrateľných tutoriálov.
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2013-10-12
Located in ../../txts/README.lua:20
5.
In this game, you start out on a small piece of land with just a few
resources. Using these, you’ll create an empire with many thousands of
inhabitants. On your way towards this goal, you will have to establish an
economic infrastructure, explore the land around you and face rivaling
tribes.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
V tejto hre začínate s malým územím a niekoľko užitočných zásob. Pomocou nich môžete vybudovať ríšu s tisíckami obyvateľov. Na ceste k tomuto cieľu budete musieť vytvoriť ekonomickú infraštruktúru, preskúmať okolité územie a čeliť nepriateľským kmeňom.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../txts/README.lua:25
6.
Check out the Widelands project homepage:
Navštívte domovskú stránku projektu Widelands:
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2011-10-30
Located in ../../txts/README.lua:31
7.
Widelands is licensed under the GNU General Public License (GPL). For more
information, see the file ‘COPYING’.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Widelands je licencovaná pod Všeobecnou verejnou licenciou GNU (GPL). Viac
informácií nájdete v súbore ‘COPYING’.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../txts/README.lua:35
8.
Status
Stav
Translated and reviewed by Kefir111 on 2010-02-12
Located in ../../txts/README.lua:38
9.
Widelands is nearly feature complete and is much fun to play alone and even
more in multiplayer with others. Still, there is always more work to be done in
all areas. If you are interested in contributing – be it by making graphics,
fixing bugs or adding new features, translating the game into your language or
creating new maps – get in touch on our homepage.
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
Čo sa týka funkcionality, hra Widelands je takmer kompletná. Môžete si užiť
veľa zábavy v hre jedného hráča a ešte viac s viacerými hráčmi. Ale aj tak sa stále
v každej oblasti nájde práca, ktorú treba urobiť. Ak máte záujem prispieť – či už
tvorením grafiky, opravovaním chýb alebo pridávaním nových funkcií, prekladaním
hry do svojho jazyka alebo vytváraním nových máp – navštívte našu domovskú stránku.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../txts/README.lua:40
10.
General game control
Hlavné ovládanie hry
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-10-29
Located in ../../txts/README.lua:46
110 of 156 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kefir111, Miroslav Remák.