Browsing Slovak translation

110 of 88 results
1.
Build up a small food economy
Vybudujte malú potravinársku ekonomiku
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-11-19
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:21 ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:23
2.
Build up a basic food economy to provide your people with food – a fisher’s hut, a hunter’s hut, a well, a farm and a bakery.
Vybudujte základnú potravinársku ekonomiku - rybársku chatrč, loveckú chatrč, studňu, farmu a pekáreň, aby ste svojim ľudom mohli poskytnúť jedlo.
Translated by GunChleoc on 2014-03-11
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:24
3.
Build a cattle farm
Postavte kravín
Translated by GunChleoc on 2014-03-11
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:30
4.
Remember to build a cattle farm
Nezabudnite postaviť kravín
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-12-29
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:32
5.
As your roads grow longer and your economy bigger, you should make good use of your oxen to help transport wares more quickly. Remember to build a cattle farm!
Keďže sa predlžujú vaše cesty a vaša ekonomika narastá, mali by ste využiť svojich volov na rýchlejšiu prepravu tovaru. Nezabudnite postaviť kravín!
Translated by GunChleoc on 2014-03-11
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:33
6.
Build a donjon
Postavte donžon
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-11-19
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:39 ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:41
7.
Build a donjon at the north-east of your territory to get greater visual range and to protect your people from sudden attacks of enemies.
Postavte donžon severovýchodne od svojho územia, aby ste získali väčší dohľad a ochránili svojich ľudí pred náhlymi útokmi nepriateľov.
Translated by GunChleoc on 2014-03-11
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:42
8.
Explore further
Vykonajte ďalší prieskum
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2014-02-08
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:48 ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:50
9.
Build more military buildings to explore the area around the headquarters and to ensure the safety of your people.
Postavte viac vojenských budov, aby ste preskúmali oblasť okolo základne a zaistili bezpečnosť svojich ľudí.
Translated by GunChleoc on 2014-03-11
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:51
10.
Build a mining infrastructure
(no translation yet)
Located in ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:57 ../../campaigns/t03.wmf/scripting/texts.lua:59
110 of 88 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: GunChleoc, Miroslav Remák.