Browsing Slovak translation

110 of 26 results
1.
Capture the Ancient Castle
Dobyte starobylý hrad
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:28
2.
Defeat Lanissa and capture the ancient castle.
Porazte Lanissu a dobyte starobylý hrad.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:30
3.
Defeat Erwyn
Porazte Erwyna
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-09-19
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:35
4.
Defeat Erwyn. He commands the strongest opposing military force left on this island.
Porazte Erwyna. Velí najsilnejším nepriateľským vojenským silám na tomto ostrove.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:37
5.
Defeat Jomo
Porazte Joma
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-09-19
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:41
6.
Defeat Jomo. He is taking care of the soldiers’ food supply.
(no translation yet)
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:43
7.
New Objective
Nová úloha
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2014-03-14
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:57
8.
First Briefing
Prvá inštruktáž
Translated and reviewed by Miroslav Remák on 2010-09-19
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:72
9.
The Forbidden Island
Zakázaný ostrov
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:76
10.
Finally! We have just taken our first step towards victory! Last night, we landed on the forbidden island and defeated the few guards that were watching the north-western part of the island. I am quite sure that none of the other warlords has detected us so far, so we should keep quiet and build up our infrastructure. Soon we will be strong enough to raid their positions.
Konečne! Urobili sme prvý krok k víťazstvu. Minulú noc sme došli na zakázaný ostrov a porazili malú hliadku, ktorá strážila severozápadnú časť ostrova. Som si celkom istý, že žiaden z ostatných vojvodcov nás zatiaľ neodhalil, čo znamená, že by sme mali držať jazyk za zubami a vybudovať si infraštruktúru. Čoskoro budeme dosť silní na to, aby sme mohli vpadnúť na ich pozície.
Translated by Miroslav Remák on 2014-03-08
Located in ../../maps/Plateau.wmf/scripting/texts.lua:77
110 of 26 results

No translation group has been assigned.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Kefir111, Miroslav Remák.