Browsing Bulgarian translation

1120 of 254 results
11.
Are you sure you want to discard settings for the selected networks?
Сигурни ли сте, че искате да се откажете от настройките за посочените мрежи?
Translated and reviewed by Simeon Velichkov on 2016-02-21
Located in curses/wicd-curses.py:947 gtk/gui.py:353
12.
Authentication
Идентификация
Translated and reviewed by Simeon Velichkov on 2016-02-21
Located in wicd/translations.py:77
13.
Automatic (recommended)
Автоматично (препоръчително)
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/prefs_curses.py:90 curses/prefs_curses.py:176 gtk/prefs.py:352 gtk/prefs.py:359 gtk/prefs.py:366 gtk/prefs.py:371 data/wicd.ui:1092 data/wicd.ui:1153 data/wicd.ui:1214 data/wicd.ui:1329
14.
Automatic Reconnection
Автоматично възстановяване на връзката, в случай на прекъсване
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/prefs_curses.py:86
15.
Automatically connect to this network
Автоматично свързване към тази мрежа
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/netentry_curses.py:374 gtk/netentry.py:889
16.
Automatically reconnect on connection loss
Автоматично свързване при загуба на връзката
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/prefs_curses.py:87 gtk/prefs.py:331
17.
BSSID
(no translation yet)
Located in gtk/gui.py:330
18.
Backend
Backend
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/prefs_curses.py:113 curses/prefs_curses.py:114
19.
Brought to you by:
Предоставено от:
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/wicd-curses.py:194
20.
Can't connect to the daemon, trying to start it automatically...
Връзка с wicd неустановена, опит за повторно стартиране...
Translated by David Paleino on 2011-09-18
Located in curses/wicd-curses.py:1089
1120 of 254 results

This translation is managed by translation group wicd-translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Blackburn, David Paleino, Simeon Velichkov.