Translations by Tim Schofield

Tim Schofield has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 4147 results
2.
An error occurred in retrieving the account groups of the parent account group during the check for recursion
2011-02-01
Bir hata yineleme için kontrol sırasında ana hesap grubunun hesap gruplarına alınırken oluştu
3.
The SQL that was used to retrieve the account groups of the parent account group and that failed in the process was
2011-02-01
ana hesap grubunun hesap gruplarına almak için kullanılan ve SQL oldu sürecinde başarısız
4.
The SQL that was used to retrieve the information was
2011-02-01
bilgi almak için kullanılan SQL oldu
5.
Could not check whether the group exists because
2011-02-01
grup çünkü var olup olmadığını kontrol Couldn't
6.
The account group name already exists in the database
2011-02-01
Hesap grubu adı zaten veritabanında bulunan
9.
The account group name must be at least one character long
2011-02-01
Hesap grubu adını en az bir karakter uzunluğunda olmalıdır
10.
The parent account group selected appears to result in a recursive account structure - select an alternative parent account group or make this group a top level account group
2011-02-01
Seçilen ana hesap grubu özyinelemeli bir hesap yapısı yol görünüyor - alternatif ana hesap grubu seçin veya bu gruptan bir üst düzey hesap grubu yapmak
11.
Could not check whether the group is recursive because
2011-02-01
grup recursive olup olmadığını kontrol olamazdım çünkü
14.
The sequence in the TB must be numeric and less than
2011-02-01
TB sıra sayısal ve daha az olmalıdır
15.
An error occurred in updating the account group
2011-02-01
Bir hata hesap grubu güncelleme oluştu
16.
The SQL that was used to update the account group was
2011-02-01
hesap grubu güncellemek için kullanılan SQL oldu
18.
An error occurred in inserting the account group
2011-02-01
Bir hata hesap grubu ekleyerek oluştu
19.
The SQL that was used to insert the account group was
2011-02-01
SQL eklemek için kullanılan bu hesap grubu oldu
21.
An error occurred in retrieving the group information from chartmaster
2011-02-01
Bir hata chartmaster gelen grup bilgisi alınırken oluştu
25.
An error occurred in retrieving the parent group information
2011-02-01
Bir hata üst grup bilgisi alınırken oluştu
26.
Cannot delete this account group because it is a parent account group of other account group(s)
2011-02-01
diğer hesap grup (lar) bir ana hesap grubu, çünkü bu hesap grubu silinemiyor
27.
account groups that have this group as its/there parent account group
2011-02-01
onun / orada ana hesap grubu olarak bu grup var hesap grupları
28.
An error occurred in deleting the account group
2011-02-01
Bir hata hesap grubu silme oluştu
29.
The SQL that was used to delete the account group was
2011-02-01
hesap grubu silmek için kullanılan SQL oldu
31.
The sql that was used to retrieve the account group information was
2011-02-01
hesap grubu bilgi almak için kullanılan sql oldu
33.
Search
2011-02-01
Arama
38.
Parent Group
2011-02-01
Üst Grup
44.
An error occurred in retrieving the account group information
2011-02-01
Bir hata hesap grubu bilgisi alınırken oluştu
45.
The SQL that was used to retrieve the account group and that failed in the process was
2011-02-01
hesap grubu almak için kullanılan ve SQL oldu sürecinde başarısız
46.
The account group name does not exist in the database
2011-02-01
Hesap grubu adı veritabanında yok
48.
Account Group Name
2011-02-01
Hesap Grup Adı
49.
Top Level Group
2011-02-01
Üst Düzey Grubu
53.
The account section already exists in the database
2011-02-01
Hesap bölüm zaten veritabanında bulunan
55.
The account section name must contain at least one character
2011-02-01
Hesap bölüm adını en az bir karakter içermelidir
66.
Customer Contacts
2011-02-01
Müşteri İletişim
67.
Back to Customers
2011-02-01
Geri Müşteriler
68.
Contacts for Customer: <b>
2011-02-01
Müşteri için Rehber:
69.
Edit contact for <b>
2011-02-01
Düzenleme ile bağlantıya geçmek için
70.
The Contact must be an integer.
2011-02-01
İletişim bir tamsayı olmalıdır.
71.
The contact's name must be forty characters or less long
2011-02-01
Kişinin adını kırk karakter veya daha az olmalıdır
72.
The contact's name may not be empty
2011-02-01
Kişinin adını boş olmayabilir
74.
The contact record has been added
2011-02-01
Kişi kaydı eklendi
75.
The contact record has been deleted
2011-02-01
Kişi kaydı silindi
78.
Phone no
2011-02-01
Telefon yok
80.
Review all contacts for this Customer
2011-02-01
Bu Müşteri için Review tüm kartvizitleri
81.
Contact Code
2011-02-01
Temas Kodu
84.
Customer Notes
2011-02-01
Müşteri Notları
85.
Back to Select Customer
2011-02-01
Geri Müşteri Seç
86.
The contact priority must be an integer.
2011-02-01
Temas öncelikli bir tamsayı olmalıdır.
87.
The contact's notes must be two hundred characters or less long
2011-02-01
Kişinin notları iki yüz veya daha az karakterden uzun olmalı
88.
The contact's notes may not be empty
2011-02-01
Kişinin notları boş olmayabilir
89.
The contact notes record has been added
2011-02-01
Temas notlar kayıt eklendi
90.
The contact note record has been deleted
2011-02-01
Ile bağlantıya dikkat kayıt silindi
91.
Notes for Customer
2011-02-01
Müşteri için notlar
94.
WWW
2011-02-01
WWW