Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

131 of 31 results
2148.
webERP is an "accrual" based system (not a "cash based" system). Accrual systems include items when they are invoiced to the customer, and when expenses are owed based on the supplier invoice date.
2013-12-09
webERP is een "opbouwpercentage" gebaseerd systeem (geen "kasbasis" gebaseerd systeem). Opbouwpercentage-systemen rekenen artikelen mee als ze gefactureerd worden aan de klant, én wanneer kosten zijn verschuldigd op basis van de datum van de factuur van de leverancier.
2207.
Profit and loss statement (P&L), also called an Income Statment, or Statement of Operations, this is the statement that indicates how the revenue (money received from the sale of products and services before expenses are taken out, also known as the "top line") is transformed into the net income (the result after all revenues and expenses have been accounted for, also known as the "bottom line").
2013-12-10
Winst- en verliesrekening, ook wel resultatenrekening, staat van bate en lasten genoemd, is de rekening die aangeeft hoe de opbrengst (ontvangen geld van productverkoop en diensten zonder verrekening van kosten: ook "top line" genoemd) wordt omgezet in het netto-inkomen (het resultaat nadat alle inkomsten en uitgaven zijn verrekend, ook bekend als de" bottom line ").
2613.
The cash sale customers
2013-12-09
De cash sale klanten
2614.
The cash sale customer for this location must be a valid customer code separated by " - " then a valid branch code for this customer
2013-12-09
De cash sale klant voor deze locatie moet een geldige klantcode hebben: gescheiden door " - " en vervolgens een geldige filiaalcode voor deze klant.
2653.
Default Counter Sales Customer
2013-12-09
Standaard Counter Sales klant
3446.
This is a new order. It must be created before you can change the status
2013-12-09
Dit is een nieuwe bestellling. Maak deze aan indien u de status wenst te wijzigen.
3495.
New Purchase Order
2013-12-09
Nieuwe inkooporder
6032.
Select the version you are upgrading from:
2013-12-09
Selecteer de versie waarvan u aan het upgraden bent.
6033.
Apply database changes manually
2013-12-09
Pas database-aanpassingen handmatig toe
6034.
Version 3.00
2013-12-09
Versie 3.00
6035.
Version 3.01
2013-12-09
Versie 3.01
6036.
Version 3.02
2013-12-09
Versie 3.02
6037.
Version 3.03
2013-12-09
Versie 3.03
6038.
Version 3.04
2013-12-09
Versie 3.04
6039.
Version 3.05
2013-12-09
Versie 3.05
6040.
Version 3.06
2013-12-09
Versie 3.06
6041.
Version 3.07
2013-12-09
Versie 3.07
6042.
Version 3.08
2013-12-09
Versie 3.08
6043.
Version 3.09
2013-12-09
Versie 3.09
6044.
Version 3.10
2013-12-09
Versie 3.10
6045.
Version 3.11
2013-12-09
Versie 3.11
6048.
Backup
2013-12-09
Reservekopie
6049.
webERP backup file attached
2013-12-09
webERP reservekopie-bestand als bijlage.
6050.
Database Backup
2013-12-09
Database reservekopie
6051.
A backup of the database has been taken and emailed to you
2013-12-09
Een reservekopie van de databse is aangemaakt en verzonden naar uw mailadres.
6052.
No datbase updates have been done as you selected to apply these manually - upgrade SQL scripts are under sql/mysql/ directory in the distribution
2013-12-09
Geen database updates uitgevoerd omdat u de handmatige optie selecteerde - Upgrades van SQL-scripts staan in de map sql/mysql/ in de bestandsstructuur van uw besturingssysteem.
6053.
If there are any failures then please check with your system administrator. Please read all notes carefully to ensure they are expected
2013-12-09
Als er sprake is van fouten gelieve contact op te nemen met uw systeembeheerder. Lees alle aanwijzingen zorgvuldig door om te verzekeren dat deze worden nageleefd.
6054.
Only mysql upgrades are performed seamlessly at this time. Your database will need to be manually updated
2013-12-10
Momenteel worden enkel mysql-upgrades naadloos uitgevoerd. Uw database moet handmatig worden bijgewerkt.
6617.
The depreciation type must be either "SL" - Straight Line or "DV" - Diminishing Value
2013-12-10
Het type afnemende waarde moet "SL" - Straight Line (rechte lijn) of "DV" - Diminishing Value (afnemende waarde) zijn
7493.
Two additional fields are required. "partcode" needs to be a genuine part number, though it appears to serve no real purpose.
2013-12-09
Twee aanvullende velden zijn vereist. "partcode" moet een authentiek onderdeelnummer zijn, ook al lijkt het nutteloos.
7494.
"salesarea" also is required, though again it appears to serve no useful purpose.
2013-12-09
"salesarea" is ook vereist. Alhoewel dit ook weer nutteloos lijkt.