Viewnior - Elegant Image Viewer

Browsing Polish translation

1120 of 144 results
11.
Always expand images to fit screen
Zawsze skaluj obrazy do optymalnego rozmiaru
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:9
12.
Fullscreen
Pełny ekran
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:10
13.
On mouse wheel:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Kółko myszy:
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:11
14.
On double click:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Podwójne kliknięcie:
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:12
15.
On image modification:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Modykifowanie obrazu:
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:13
16.
<small> (!) Navigating images with double click :
Clicking on the left half of the window shows the
previous image and on the right side - the next.</small>
There are line breaks here. Each one represents a line break. Start a new line in the equivalent position in the translation.
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
<small> (!) Przełączanie obrazów dwukrotnym kliknięciem
Klikanie na lewej połowie okna pokazuje
poprzedni obraz, klikanie na prawej pokazuje następny.</small>
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:14
17.
Behavior
Zachowanie
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:17
18.
Reload image on save
Przeładuj obraz podczas zapisywania
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:18
19.
JPEG quality:
Jakość JEPG:
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:19
20.
PNG compression:
Kompresja PNG:
Translated and reviewed by Adam Maćkowiak on 2010-04-02
Located in ../data/vnr-preferences-dialog.ui.h:20
1120 of 144 results

This translation is managed by translation group gnome-translation-project.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Adam Maćkowiak.