Translations by Siyan Panayotov

Siyan Panayotov has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 120 results
1.
Viewnior
2009-06-24
Viewnior
2.
Elegant Image Viewer
2009-06-24
Елегантна програма за разглеждане на картинки
3.
Viewnior Preferences
2009-08-09
Настройки на Viewnior
4.
Open new image in:
2009-08-09
Отваряне на ново изображение в:
6.
Smooth images when zoomed
2009-08-09
Заглаждане при увеличаване на мащаба
7.
Confirm image deletion
2009-08-09
Изискване на потвърждение при изтриване
8.
Show hidden images
2009-08-09
Показване на скритите изображения
9.
General
2009-08-09
Общи
10.
Show next image after (in seconds):
2009-08-09
Показване на следващото изображение след (в секунди):
11.
Always expand images to fit screen
2009-08-09
Разширяване на изображенията за напасване към екрана
12.
Fullscreen
2009-08-09
Цял екран
13.
On mouse wheel:
2009-08-09
При скролване с мишката:
14.
On double click:
2009-08-09
При двойно кликване:
15.
On image modification:
2009-08-09
При промяна на изображението:
16.
<small> (!) Navigating images with double click : Clicking on the left half of the window shows the previous image and on the right side - the next.</small>
2009-08-09
<small> (!) Навигация с двойно кликване : Кликване върху лявата половина на изображението зарежда предишното изображение, а върху дясната - следващото.</small>
17.
Behavior
2009-08-09
Поведение
18.
Reload image on save
2009-08-09
Презареждане на изображението след запазване
19.
JPEG quality:
2009-08-09
Качество на JPEG:
20.
PNG compression:
2009-08-09
Компресия на PNG:
21.
Saving
2009-08-09
Запазване
22.
Crop Image
2009-08-31
Изрязване на изображение
23.
X:
2009-08-31
X:
24.
Y:
2009-08-31
Y:
25.
Width:
2009-08-31
Ширина:
26.
Height:
2009-08-31
Височина:
27.
Crop
2009-08-31
Изрязване
28.
The given locations contain no images.
2009-06-24
Указаното местоположение не съдържа изображения.
29.
Open the navigator window
2009-06-24
Отваряне прозореца за навигация
30.
Couldn't recognise the image file format for file '%s'
2009-06-24
Непознат файлов формат '%s'
31.
Smart Mode
2009-08-09
Интелигентен режим
32.
1:1 Mode
2009-08-09
Режим 1:1
33.
Fit To Window Mode
2009-08-09
Режим изпълване на прозореца
35.
Navigate images
2009-08-09
Навигиране из изображенията
36.
Zoom image
2009-08-09
Мащабиране на изображението
38.
Switch zoom modes
2009-08-09
Смяна режима на мащабиране
39.
Enter fullscreen mode
2009-08-09
Влизане в режим „Цял екран“
40.
Ask every time
2009-08-09
Запитване всеки път
41.
Autosave
2009-08-09
Автоматичен запис
42.
Ignore changes
2009-08-09
Игнориране на промените
43.
_Next
2009-08-09
Напред
44.
_Previous
2009-08-09
Назад
45.
Image Properties
2009-08-09
Свойства на изображението
46.
<b>Location:</b>
2009-08-09
<b>Местоположение:</b>
47.
<b>Name:</b>
2009-08-09
<b>Име:</b>
48.
<b>Type:</b>
2009-08-09
<b>Вид:</b>
49.
<b>Size:</b>
2009-08-09
<b>Размер:</b>
50.
<b>Width:</b>
2009-08-09
<b>Широчина:</b>
51.
<b>Height:</b>
2009-08-09
<b>Височина:</b>
52.
None
2009-08-09
Липсва
53.
Use "%s" to open the selected image
2009-08-31
Използвайте „%s“ за отваряне на избраното изображение