Browsing Vietnamese translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Vietnamese guidelines.

These translations are shared with usb-creator in Ubuntu Impish template usbcreator.

110 of 20 results
1.
Discarded on shutdown, unless you save them elsewhere
Sẽ bị xóa đi khi tắt máy, trừ khi đã được lưu vào nơi khác
Translated and reviewed by Ngô Huy Hoàng on 2009-06-13
Located in .././usbcreator/frontends/winui/main_dialog.py:52 .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:20
2.
Do you really want to quit the installation now?
Bạn có thật sự muốn thoát khỏi trình cài đặt không?
Translated and reviewed by NGUYỄN Mạnh Hùng on 2009-06-13
Located in .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:9 .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:506 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:506
3.
Format
Định dạng
Translated by Vu Do Quynh on 2009-06-13
Reviewed by Lê Trường An on 2011-05-17
Located in .././gui/usbcreator.glade.h:3
4.
How much:
Bao nhiêu:
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-06-13
Located in .././usbcreator/frontends/winui/main_dialog.py:46 .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:19
5.
Installation Complete
Hoàn tất Cài đặt
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-17
Located in .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:4
6.
Installation Failed
Cài đặt thất bại
Translated and reviewed by Lê Trường An on 2011-05-17
Located in .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:1
7.
Installation is complete. You may now reboot your computer with this USB thumb drive inserted to boot Ubuntu.
Việc cài đặt đã hoàn thành. Bạn có thể khởi động lại máy tính của bạn với ổ đĩa USB này được gắn vào để khởi động Ubuntu.
Translated by NGUYỄN Mạnh Hùng on 2009-06-13
Reviewed by Lê Trường An on 2011-05-17
Located in .././gui/usbcreator.glade.h:7
8.
Make Startup Disk
Tạo Đĩa Khởi động
Translated by Vu Do Quynh on 2009-06-13
Reviewed by NGUYỄN Mạnh Hùng on 2009-06-13
Located in .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:10
9.
Make USB Startup Disk
Tạo đĩa USB Khởi động
Translated by Nguyễn Hải Nam on 2009-10-02
Reviewed by Lê Trường An on 2011-05-17
Located in .././gui/usbcreator.glade.h:9
10.
Other...
Khác...
Translated and reviewed by Vu Do Quynh on 2009-06-13
Located in .././gui/usbcreator-gtk.ui.h:13
110 of 20 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Lê Kiến Trúc, Lê Trường An, NGUYỄN Mạnh Hùng, Nguyen Vu Hung, Nguyễn Hải Nam, Ngô Huy Hoàng, Vu Do Quynh.