Translations by Mads Lundby

Mads Lundby has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 87 results
~
You must select both source image and target device first.
2009-10-15
Du skal først vælge både kildeaftryk og destinationsenhed.
~
An unhandled exception occurred: %s
2009-10-14
Der opstod en uhåndteret undtagelse: %s
~
Installation is complete. You may now run Ubuntu on other computers by booting them with this drive inserted.
2009-10-14
Installationen er færdig. Du kan nu køre Ubuntu på andre computere ved at starte dem op med dette drev indsat.
~
You must select both source image and target device first.
2009-10-14
Du skal vælge både kildeaftryk og destinationsenhed først.
~
Installation failed.
2009-10-14
Fejl under installationen.
~
Installation failed
2009-10-14
Fejl under installationen
~
Installation complete
2009-10-14
Installationen er færdig
~
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2009-10-14
Installationen er færdig. Du kan nu genstarte din computer med denne enhed indsat for at afprøve eller installere Ubuntu.
~
Flushing writes to the disk...
2009-10-14
Tømmer skrivebuffer til disken...
~
Insufficient free space to write the image: %s (%d MB) > %s (%d MB)
2009-10-14
Der er ikke tilstrækkelig plads til at skrive aftrykket: %s (%d MB) > %s (%d MB)
~
The extension "%s" is not supported.
2009-10-14
Udvidelsen "%s" understøttes ikke.
~
An uncaught exception was raised: %s
2009-10-14
Der opstod en undtagelse, der ikke blev håndteret: %s
~
Installation failed.
2009-10-14
Fejl under installation.
~
System policy prevents installing the bootloader
2009-10-14
Systempolitik forhindrer installation af opstartsindlæser
~
System policy prevents writing a disk image to this device
2009-10-14
Systempolitik forhindrer skrivning af diskaftryk til denne enhed
~
The extension "%s" is not supported.
2009-10-14
Udvidelsen "%s" er ikke understøttet.
~
An uncaught exception was raised: %s
2009-10-14
En overset undtagelse blev fundet: %s
~
Insufficient free space to write the image: %s (%d MB) > %s (%d MB)
2009-10-14
Ikke tilstrækkelig fri plads til at skrive aftrykket: %s (%d MB) > %s (%d MB)
~
Installing the bootloader...
2009-10-14
Installerer opstartsindlæseren...
~
Failed to install the bootloader.
2009-10-14
Fejl under installation af opstartsindlæser.
~
Modifying configuration...
2009-10-14
Ændrer konfiguration...
~
Creating a persistence file...
2009-10-14
Opretter en bevaringsfil...
~
Creating an ext2 filesystem in the persistence file...
2009-10-14
Opretter et ext2-filsystem i bevaringsfilen...
~
Flushing writes to the disk...
2009-10-14
Sender skrivninger til disken...
~
Writing disk image...
2009-10-14
Skriver diskaftryk...
~
Could not write the disk image (%s) to the device (%s).
2009-10-14
Kunne ikke skrive diskaftrykket (%s) til enheden (%s).
~
Copying files...
2009-10-14
Kopierer filer...
~
md5 checksums do not match.
2009-10-14
md5-tjeksummer er ikke ens.
~
Checksums do not match. Retry?
2009-10-14
Tjeksummer er ikke ens. Prøv igen?
~
Checksums do not match.
2009-10-14
Tjeksummer er ikke ens.
~
Image
2009-10-14
Aftryk
~
Stored in reserved space
2009-10-14
Gemt i reserveret område
~
Make startup disk
2009-10-14
Opret opstartsdisk
~
Starting up...
2009-10-14
Starter...
~
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2009-10-14
Installationen er færdig. Du kan nu genstarte din computer med denne enhed indsat for at afprøve eller installere Ubuntu.
~
Installation complete
2009-10-14
Installation er færdig
~
Installation failed
2009-10-14
Fejl under installation
~
%d%% complete (%dm%ss remaining)
2009-10-14
%d%% færdig (%dm%ss tilbage)
~
Disk Images
2009-10-14
Diskaftryk
~
The device is not large enough to hold this image.
2009-10-14
Denne enhed er ikke stor nok til at rumme dette aftryk.
~
The device needs to be formatted for use.
2009-10-14
Denne enhed skal formateres, før den kan bruges.
~
You must select both source image and target device first.
2009-10-14
Du skal vælge både kildeaftryk og slutenhed først.
~
Disk to use:
2009-10-14
Disk som skal bruges:
~
Installation is complete. You may now run Ubuntu on other computers by booting them with this drive inserted.
2009-10-14
Installation er færdig. Du kan nu køre Ubuntu på andre computere ved at starte dem op med dette drev indsat.
~
The installation failed. Please see ~/.usbcreator.log for more details.
2009-10-14
Fejl under installation. Se venligst flere detaljer i ~/.usbcreator.log.
~
Please run this program as an administrator to continue.
2009-10-14
Kør venligst dette program som en administrator for at fortsætte.
~
Administrator privileges required
2009-10-14
Administratorrettigheder er påkrævet
~
An unhandled exception occurred: %s
2009-10-14
En uhåndteret undtagelse opstod: %s
~
Image the device
2009-10-14
Opret aftrykskopi af enheden
~
Install the bootloader
2009-10-14
Installér opstartsindlæseren