Browsing Vietnamese translation

18 of 372 results
18.
The log priority given was not recognised
Quyền ưu tiên ghi ký đã cho không được nhận ra
Translated by Lê Hoàng Phương on 2011-05-20
Located in init/control.c:851
18 of 372 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.