Translations by Pavel Borecki

Pavel Borecki has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 255 results
1.
This file has been created with a different version of Unity.
2015-04-29
Tento soubor byl vytvořen jinou verzí prostředí Unity.
2.
This file has been created with a different version of Unsettings.
2015-06-06
Tento soubor byl vytvořen v jiné verzi Unsettings.
3.
Unsettings files
2015-04-29
Soubory, vytvořené nástrojem Unsettings
4.
Any files
2015-04-29
Jakékoliv soubory
5.
Save To File
2015-04-28
Uložit do souboru
6.
Saving settings ...
2015-04-28
Ukládání nastavení…
7.
Settings saved.
2015-04-28
Nastavení byla uložena.
8.
Settings not saved.
2015-04-28
Nastavení nebyla uložena.
9.
Information
2015-04-28
Informace
10.
Can't write file %s: %s
2015-04-28
Do souboru %s nelze zapisovat: %s
11.
Open File
2015-04-28
Otevřít soubor
12.
Loading settings from %s...
2015-04-28
Načítání nastavení z %s…
13.
Settings from %s loaded.
2015-04-28
Nastavení z %s byla načtena.
14.
Warning
2015-04-28
Varování
15.
Some settings may be wrong
2015-04-28
Některá z nastavení mohou být chybná
16.
Error
2015-04-28
Chyba
17.
This file doesn't contain any valid data
2015-04-28
Tento soubor neobsahuje žádné platné údaje
18.
Settings from %s not loaded
2015-04-29
Nastavení z %s nebyla načtena
19.
Can't read file %s: %s
2015-04-28
Soubor %s nelze číst: %s
20.
Click the "Apply" button to apply your settings.
2015-05-01
Svá nastavení uveďte v platnost kliknutím na Použít.
21.
Applying settings ...
2015-04-28
Použití nastavení…
22.
Settings applied.
2015-04-28
Nastavení byla úspěšně použita.
23.
Some changes take effect next time you log in.
2015-04-28
Některé ze změn se projeví až při dalším přihlášení do systému.
24.
Apply settings now?
2015-04-28
Použít nastavení nyní?
25.
You have changed some settings. Do you want to apply the settings before you quit?
2015-06-06
Některé z vámi provedených změn doposud nebyly aplikovány. Chcete je před ukončením této aplikace uvést v platnost (v opačném případě budou zahozeny)?
27.
Loading currently used settings ...
2015-06-06
Načítání stávajících nastavení…
28.
Currently used settings loaded.
2015-06-06
Stávající nastavení byla načtena.
29.
Searching themes ...
2015-04-28
Hledání témat vzhledu…
30.
Themes loaded.
2015-04-28
Témata vzhledu načtena.
31.
Do you really want to set all settings to their default values?
2015-06-06
Opravdu chcete vrátit veškerá nastavení do původního (výchozího) stavu?
32.
Loading default values ...
2015-06-06
Načítání výchozích hodnot…
33.
Default values loaded.
2015-06-06
Výchozí hodnoty byly načteny.
34.
Error running %s: %s
2015-05-01
Chyba při spouštění %s: %s
36.
Appearance:
2015-04-28
Vzhled:
37.
Confirm
2015-04-28
Potvrdit
38.
What does this mean?
2015-04-28
Co to znamená?
39.
Cleaning...
2015-06-06
Čištění…
40.
Go to Web Page
2015-04-28
Přejít na webové stránky projektu
41.
Report a Bug
2015-04-28
Nahlásit chybu
42.
Help with Translations
2015-04-28
Pomoci s překladem
43.
Donate via Flattr
2015-04-29
Podpořit prostřednictvím služby Flattr
44.
Donate via PayPal
2015-04-29
Podpořit prostřednictvím služby PayPal
46.
Do you really want to remove <b>all items</b> from the recently used files list?
2015-06-06
Opravdu chcete odstranit <b>všechny položky</b> ze seznamu nedávno otevřených souborů?
2015-05-01
Opravdu chcete odstranit <b>všechny položky</b> ze seznamu nedávno použitých souborů?
2015-04-28
Opravdu chcete ze seznamu nedávno použitých souborů odstranit <b>všechny položky</b>?
47.
Some programs store information about recently used files and folders so you can access them easier next time. If you remove this list this information will be lost.
2015-06-06
Některé aplikace udržují seznam nedávno otevřených souborů a složek, které jsou tak příště pohotověji k dispozici. Pokud tento seznam vyprázdníte, nebude tato funkce k dispozici, dokud se seznam znovu nenaplní.
2015-05-01
Některé aplikace udržují seznam nedávno otevřených souborů a složek, které jsou tak pohotověji k dispozici. Pokud tento seznam vyprázdníte, nebude tato funkce k dispozici, dokud se seznam znovu nenaplní.
48.
Do you really want to remove <b>all items</b> from the Alt+F2 history? <i>You need to log out before using Alt+F2 again for this to work.</i>
2015-06-06
Opravdu chcete odstranit <b>všechny položky</b> ze seznamu příkazů, nedávno spouštěných z dialogu Spustit (Alt+F2)?
2015-05-01
Opravdu chcete odstranit <b>všechny položky</b> ze seznamu příkazů, spouštěných nedávno z dialogu Spustit (Alt+F2)?
49.
The Alt+F2 command runner saves a list of previous used commands and uses them as search results in the "History" section. If you clear the Alt+F2 history this information will be lost. <b>Note:</b> After clearing the command history you need to log out before you use the Alt+F2 command runner again. Otherwise the history will not be cleared.
2015-06-06
Dialog Spustit (Alt+F2) uchovává seznam dříve použitých příkazů. Tyto údaje jsou zde pak použity pro vyhledávání v sekci Historie. Pokud tento seznam vyprázdníte, nebude tato funkce k dispozici, dokud se seznam znovu nenaplní. <b>Pozn.:</b> Aby byla historie skutečně vyprázdněna, před dalším použitím dialogu Spustit (Alt+F2) se nejprve odhlaste ze systému a přihlaste zpět.