Translations by Vilson Gjeci

Vilson Gjeci has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

51100 of 120 results
38.
Super (Hold)
2017-12-31
Super (Mba)
40.
Alt + F1
2017-12-31
Alt + F1
42.
Super + Tab
2017-12-31
Super + Tab
44.
Super + 1 to 0
2017-12-31
Super + 1 tek 0
46.
Super + A
2017-12-31
Super + A
48.
Scopes
2017-12-31
Kërkuesit
49.
Super (Tap)
2017-12-31
Super (kliko)
51.
Switching
2017-12-31
Ndërrimi
52.
Alt + Tab
2017-12-31
Alt + Tab
53.
Switches between applications.
2017-12-31
Kapërcen midis programeve.
54.
Super + W
2017-12-31
Super + W
56.
Cursor Left or Right
2017-12-31
Kursori në të Majtë apo në të Djathtë
57.
Moves the focus.
2017-12-31
Lëviz fokusin.
58.
Windows
2017-12-31
Dritaret
59.
Ctrl + Super + D
2017-12-31
Ctrl + Super + D
61.
Ctrl + Super + Up
2017-12-31
Ctrl + Super + Up
63.
Ctrl + Super + Down
2017-12-31
Ctrl + Super + Down
67.
Alt + F4
2017-12-31
Alt + F4
68.
Closes the current window.
2017-12-31
E mbyll dritaren e tanishme.
71.
OK
2015-04-20
OK
72.
%1:%2:%3
2017-12-31
%1:%2:%3
73.
%1:%2
2017-12-31
%1:%2
86.
Store
2015-04-20
Ruaje
87.
Search
2015-04-20
Kërko
88.
Settings
2015-04-20
Parametrat
89.
Remove from Favorites
2015-04-20
Hiq nga të preferuarit
90.
Add to Favorites
2015-04-20
Shto në të Parapëlqyerat
94.
Show all
2017-12-31
Trego të gjitha
95.
Search
2015-04-20
Kërko
97.
Clear All
2017-12-31
Pastro Gjithçka
98.
More...
2015-04-20
Më Tepër...
99.
Less...
2015-04-20
Më Pak...
100.
Send
2015-04-20
Dërgo
106.
Manage
2015-04-20
Menaxho
107.
Home
2015-04-20
Shtëpia
109.
Unlock
2015-04-20
Zhblloko
114.
Try again
2017-12-31
Provo përsëri
117.
Emergency
2017-12-31
Urgjencë
118.
Passphrase
2017-12-31
Fjalëkalim
119.
Passcode
2017-12-31
Fjalëkalimi
120.
Select desktop environment
2017-12-31
Zgjidh ambientin e desktopit
121.
Search…
2017-12-31
Kërko...
122.
A-Z
2017-12-31
A-Z
124.
Show password
2015-04-20
Shfaq fjalëkalimin
126.
Conference
2015-04-20
Konferencë
133.
In queue…
2015-04-20
Në pritje...
134.
Downloading
2015-04-20
Shkarkim
136.
Canceled
2015-04-20
Anulluar
137.
Finished
2015-04-20
Përfunduar
140.
Reply
2015-04-20
Përgjigju