Browsing Armenian translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Armenian guidelines.
110 of 81 results
1.
Password:
There are leading/trailing spaces here. Each one represents a space character. Enter a space in the equivalent position in the translation.
Գաղտնաբառ:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in plugins/LightDM/Greeter.cpp:188
2.
Pin shortcut
Փակցնել պիտակը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in plugins/Unity/Launcher/launcheritem.cpp:49 plugins/Unity/Launcher/launcheritem.cpp:123
3.
Unpin shortcut
Հեռացնել պիտակը
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in plugins/Unity/Launcher/launcheritem.cpp:123
4.
Device Locked
Սարքը արգելափակված է
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Greeter/DelayedLockscreen.qml:43
5.
You have been locked out due to too many failed passphrase attempts.
Գաղտնաբառի բավականին շատ ձախողված փորձերի պատճառով Դուք արգելափակված եք:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Greeter/DelayedLockscreen.qml:58
6.
You have been locked out due to too many failed passcode attempts.
Ծածկագրի բավականին շատ ձախողված փորձերի պատճառով Դուք արգելափակված եք:
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Greeter/DelayedLockscreen.qml:59
7.
Please wait %1 minute and then try again…
Please wait %1 minutes and then try again…
Խնդրում ենք սպասել %1 րոպե և փորձել կրկին...
Խնդրում ենք սպասել %1 րոպե և փորձել կրկին...
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Greeter/DelayedLockscreen.qml:68
8.
Log out
Ելք
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Components/Dialogs.qml:74
9.
Are you sure you want to log out?
Դուք համոզվա՞ծ եք, որ ցանկանում եք դուրս գալ համակարգից
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Components/Dialogs.qml:177
10.
No
Ոչ
Translated and reviewed by Vahan Harutyunyan on 2014-10-28
Located in qml/Components/Dialogs.qml:215
110 of 81 results

This translation is managed by Ubuntu Armenian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Vahan Harutyunyan, iAbaS.