Translations by J Phani Mahesh

J Phani Mahesh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 61 results
6.
List of GTK Themes
2013-01-11
Seznam tem GTK
7.
GTK Theme
2013-01-11
GTK Tema
8.
List of Window decoration themes
2013-01-11
Seznam tem za okenske okraske
9.
Window decoration theme
2013-01-11
Tema okenskih okraskov
10.
Restore defaults
2013-01-11
Obnovi privzeto
11.
Restore system's default theme configurations
2013-01-11
Obnovi privzete nastavitve sistemske teme
12.
Theme
2013-01-11
Tema
13.
List of icon themes
2013-01-11
Seznam tem ikon
14.
Icon theme
2013-01-11
Tema ikon
15.
Restore system's default icon theme configurations
2013-01-11
Obnovi privzete nastavitve sistemske teme ikon
16.
Icons
2013-01-11
Ikone
17.
List of cursor themes
2013-01-11
Seznam tem kazalke
18.
Cursor Theme
2013-01-11
Tema kazalca
22.
Restore system's default cursor theme configurations
2013-01-11
Obnovi privzete nastavitve sistemske teme kazalke
23.
Cursor
2013-01-11
Kazalec
24.
General
2013-01-11
Splošno
25.
Select the default font for all applications.
2013-01-11
Izberite privzeto pisavo za vse programe.
26.
Default font:
2013-01-11
Privzeta pisava:
27.
Select the default font used for reading documents.
2013-01-11
Izberite privzeto pisavo, katera bo uporabljena za branje dokumentov.
28.
Document font:
2013-01-11
Pisava dokumenta:
29.
Select the default monospace font.
2013-01-11
Izberite privzeto pisavo monospace.
30.
Monospace font:
2013-01-11
Pisava Monospace:
31.
Select the default font for the window titlebar.
2013-01-11
Izberite privzeto pisavo za nazivno vrstico okna.
32.
Window title font:
2013-01-11
Pisava naziva okna.
33.
Appearance
2013-01-11
Videz
35.
Antialiasing:
2013-01-11
Glajenje robov:
36.
None
2013-01-11
Brez
37.
Grayscale
2013-01-11
Sivinsko
38.
RGBA
2013-01-11
RGBA
39.
Select the type of hinting to use when rendering fonts
2013-01-11
Izberite vrsto glajenja, ki se bo uporabila za izrisovanje pisav
40.
Slight
2013-01-11
Rahlo
41.
Medium
2013-01-11
Srednje
42.
Full
2013-01-11
Polno
43.
Hinting:
2013-01-11
Glajenje:
44.
Select the factor used to enlarge or reduce text display, without changing font size.
2013-01-11
Izberite faktor, kateri se bo uporabil za povečevanje ali pomanjševanje prikaza besedila, brez spreminjanja velikosti pisave.
45.
Text scaling factor:
2013-01-11
Faktor raztegovanja besedila:
46.
Restore system's default font configurations
2013-01-11
Obnovi privzete sistemske nastavitve pisave
47.
Fonts
2013-01-11
Pisave
52.
Unity
2013-01-11
Unity
53.
Launcher
2013-01-11
Zaganjalnik
55.
Panel
2013-01-11
Pult
56.
Switcher
2013-01-11
Preklopnik
58.
Additional
2013-01-11
Dodatno
59.
Window Manager
2013-01-11
Upravljalnik oken
67.
Security
2013-01-11
Varnost
103.
_File
2013-01-11
_Datoteka
107.
_Help
2013-01-11
_Pomoč
265.
Title
2013-01-11
Naslov
266.
Accelerator
2013-01-11
Pospeševalnik
319.
Zoom
2013-01-11
Približanje