Translations by J Phani Mahesh

J Phani Mahesh has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

150 of 109 results
6.
List of GTK Themes
2013-01-11
Seznam GTK témat
7.
GTK Theme
2013-01-11
GTK téma
8.
List of Window decoration themes
2013-01-11
Seznam témat dekorací oken
9.
Window decoration theme
2013-01-11
Téma dekorace oken
10.
Restore defaults
2013-01-11
Obnovit výchozí nastavení
11.
Restore system's default theme configurations
2013-01-11
Obnovit výchozí nastavení témat
12.
Theme
2013-01-11
Téma
13.
List of icon themes
2013-01-11
Seznam témat ikon
14.
Icon theme
2013-01-11
Téma ikon
15.
Restore system's default icon theme configurations
2013-01-11
Obnovit výchozí nastavení tématu ikon
16.
Icons
2013-01-11
Ikony
17.
List of cursor themes
2013-01-11
Seznam témat kurzoru
18.
Cursor Theme
2013-01-11
Téma kurzoru
22.
Restore system's default cursor theme configurations
2013-01-11
Obnovit výchozí nastavení tématu kurzoru
23.
Cursor
2013-01-11
Kurzor
24.
General
2013-01-11
Obecné
25.
Select the default font for all applications.
2013-01-11
Zvolte výchozí písmo pro všechny aplikace
26.
Default font:
2013-01-11
Výchozí písmo:
28.
Document font:
2013-01-11
Písmo v dokumentech:
29.
Select the default monospace font.
2013-01-11
Zvolte výchozí písmo s pevnou šířkou.
30.
Monospace font:
2013-01-11
Písmo s pevnou šířkou:
31.
Select the default font for the window titlebar.
2013-01-11
Zvolte výchozí písmo pro názvy oken.
32.
Window title font:
2013-01-11
Písmo pro názvy oken:
33.
Appearance
2013-01-11
Vzhled
35.
Antialiasing:
2013-01-11
Vyhlazování:
36.
None
2013-01-11
Žádná
37.
Grayscale
2013-01-11
Odstíny šedi
38.
RGBA
2013-01-11
RGBA
41.
Medium
2013-01-11
Střední
42.
Full
2013-01-11
Plné
46.
Restore system's default font configurations
2013-01-11
Obnovit výchozí nastavení písma
47.
Fonts
2013-01-11
Písma
52.
Unity
2013-01-11
Unity
53.
Launcher
2013-01-11
Launcher
55.
Panel
2013-01-11
Panel
56.
Switcher
2013-01-11
Přepínač
58.
Additional
2013-01-11
Další
59.
Window Manager
2013-01-11
Správce oken
71.
Network
2013-01-11
Síť
72.
Rubbish Bin
2013-01-11
Koš
76.
Restore the default configurations for Desktop icons
2013-01-11
Obnovit výchozí nasavení pro ikony na ploše
103.
_File
2013-01-11
_Soubor
107.
_Help
2013-01-11
_Nápověda
130.
Disabled
2013-01-11
Vypnutý
265.
Title
2013-01-11
Název
266.
Accelerator
2013-01-11
Akcelerátor
289.
Close window
2013-01-11
Zavřít okno
290.
Alt+F4
2013-01-11
Alt+F4
291.
Move window
2013-01-11
Přesunout okno
292.
Alt+mouse button 1
2013-01-11
Alt + levé tlačítko myši