Browsing Vietnamese translation

142 of 178 results
142.
Space to reserve for user files which are preserved across reboots. Works only for LiveUSBs for Ubuntu and derivatives. If value exceeds drive capacity, the maximum space available will be used.
ts-context unetbootinui
Phần dung lượng nhằm lưu giữ dữ liệu người dùng sẽ được bảo toàn nguyên vẹn dù có khởi động lại. Chỉ thích hợp cho LiveUSB dành cho Unbutu và các ấn bản tương tự. Nếu giá trị nhập vượt quá tổng dung lượng của ổ đĩa thì khoảng dung lượng tối đa còn lại sẽ được sử dụng.
Translated and reviewed by Huynh Trong Nghia on 2012-08-29
Located in unetbootin.ui:430
142 of 178 results

This translation is managed by Ubuntu Vietnamese Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.