Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
128137 of 178 results
128.
<img src=":/eeeubuntu.png" style="float:left;" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.ubuntu-eee.com/">http://www.ubuntu-eee.com</a><br/><b>Description:</b> Ubuntu Eee is not only Ubuntu optimized for the Asus Eee PC. It's an operating system, using the Netbook Remix interface, which favors the best software available instead of open source alternatives (ie. Skype instead of Ekiga).<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/eeeubuntu.png" style="float:left;" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.ubuntu-eee.com/">http://www.ubuntu-eee.com</a><br/><b>Popis:</b> Ubuntu Eee nie je len Ubuntu upravené pre Asus Eee PC. Je to operačný systém používajúci rozhranie Netbook Remix uprednostňujúci najlepší softvér pred slobodnými alternatívami (napr. Skype namiesto Ekiga).<br/><b>Popis:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by Roman Priesol on 2009-10-05
Located in distrovercust.cpp:44
129.
<img src=":/elive.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.elivecd.org/">http://www.elivecd.org</a><br/><b>Description:</b> Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.
ts-context unetbootin
<img src=":/elive.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.elivecd.org/">http://www.elivecd.org</a><br/><b>Popis:</b> Elive je distribúcia založená na Debian-e, obsahujúca odľahčeného správcu okien.<br/><b>Poznámky k inštalácii:</b> Live verzia umožňuje zavádzanie v Live režime, z ktorého môže byť voliteľne spustený inštalátor.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2011-11-18
Located in distrovercust.cpp:56
130.
<img src=":/kiwi_logo_ro.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.kiwilinux.org/">http://www.kiwilinux.org</a><br/><b>Description:</b> Kiwi Linux is an Ubuntu derivative primarily made for Romanian, Hungarian and English speaking users.<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/kiwi_logo_ro.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.kiwilinux.org/">http://www.kiwilinux.org</a><br/><b>Popis:</b> Kiwi Linux je derivát Ubuntu určený prevažne pre rumunsky, maďarsky a anglicky hovoriacich užívateľov.<br/><b>Poznámky:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by Roman Priesol on 2009-10-05
Located in distrovercust.cpp:64
131.
<img src=":/gnewsense.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.gnewsense.org/">http://www.gnewsense.org</a><br/><b>Description:</b> gNewSense is a high-quality GNU/Linux distribution that extends and improves Ubuntu to create a completely free operating system without any binary blobs or package trees that contain proprietary software.<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/gnewsense.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.gnewsense.org/">http://www.gnewsense.org</a><br/><b>Popis:</b> gNewSense je vysoko kvalitná linuxová distribúcia, ktorá je postavená na Ubuntu a prináša úplne slobodný systém bez binárnych súčastí a licenčne problematických balíkov.<br/><b>Poznámky:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2009-10-24
Located in distrovercust.cpp:72
132.
<img src=":/nimblex.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.nimblex.net/">http://www.nimblex.net</a><br/><b>Description:</b> NimbleX is a small, versatile Slackware-based distribution. It is built using the linux-live scripts, and features the KDE desktop. It can be booted from CD or flash memory (USB pens or MP3 players), and can easily be customized and extended.<br/><b>Install Notes:</b> NimbleX boots in Live mode.
ts-context unetbootin
<img src=":/nimblex.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.nimblex.net/">http://www.nimblex.net</a><br/><b>Popis:</b> NimbleX je malá pružná dsitribúcia založená na Slackware. Je zostavená pužitím linux-live scriptov a je vybavená prostredím KDE. Môže byť spustená z CD alebo pamäte flash(USB kľúče alebo MP3 prehrávače) a môže byť jednoducho prispôsobená a rozšírená.<br/><b>Poznámky k inštalácii:</b> NimbleX sa zavádza v Live režime.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2011-11-18
Located in distrovercust.cpp:80
133.
<img src=":/slitaz.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.slitaz.org/en/">http://www.slitaz.org/en</a><br/><b>Description:</b> SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional. This installer is based on <a href="http://unetbootin.sourceforge.net/">UNetbootin</a>.
ts-context unetbootin
<img src=":/slitaz.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.slitaz.org/en/">http://www.slitaz.org/en</a><br/><b>Popis:</b> SliTaz je "odľahčená" mikrodistribúcia zameraná na desktopy. <br/><b>Poznámky:</b> Live verzia načíta celý systém do RAM, z ktorej je následne zavedený. Inštalácia nie je nutná, ale je možná. Inštalátor je založený na <a href="http://unetbootin.sourceforge.net/">UNetbootin</a>.
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2009-10-24
Located in distrovercust.cpp:88
134.
<img src=":/xpud.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.xpud.org/">http://www.xpud.org</a><br/><b>Description:</b> xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.
ts-context unetbootin
<img src=":/xpud.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.xpud.org/">http://www.xpud.org</a><br/><b>Popis:</b> xPUD je malá distribúcia, ktorá prináša celoobrazovkové rozhranie s internetovým prehliadačom a multimediálnym prehrávačom.<br/><b>Poznámky:</b> Live verzia načíta celý systém do RAM, z ktorej je následne zavedený.
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2009-10-24
Located in distrovercust.cpp:96
135.
Unetbootin
ts-context unetbootinui
Unetbootin
Translated and reviewed by fanox on 2011-01-20
Located in unetbootin.ui:20
136.
Select from a list of supported distributions
ts-context unetbootinui
Vyberte z ponuky podporovaných distribúcií
Translated and reviewed by Roman Priesol on 2009-10-05
Located in unetbootin.ui:65
137.
&Distribution
ts-context unetbootinui
&Distribúcia
Translated and reviewed by fanox on 2011-01-20
Located in unetbootin.ui:47
128137 of 178 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, MerlinSVK, Roman Priesol, Stano Kobella, Tomáš Vadina, fanox, tibbi.