Browsing Slovak translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions.
122131 of 178 results
122.
<b>Homepage:</b> <a href="http://hacktolive.org/wiki/Super_OS">http://hacktolive.org/wiki/Super_OS</a><br/><b>Description:</b> Super OS is an unofficial derivative of Ubuntu which includes additional software by default. Requires a 2GB USB drive to install.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.
ts-context unetbootin
<b>Domovská stránka:</b> <a href="http://hacktolive.org/wiki/Super_OS">http://hacktolive.org/wiki/Super_OS</a><br/><b>Popis:</b> Super OS je neoficiálnou deriváciou Ubuntu, ktorá obsahuje v predvolenom stave dodatočný softvér. Na inštaláciu je potrebný USB kľúč s kapacitou 2 GB.<br/><b>Poznámky k inštalácií:</b> Verzia Live umožňuje spustenie z režimu Live, z ktorého je možné spustiť inštaláciu.
Translated and reviewed by tibbi on 2014-02-21
Located in distrover.cpp:244
123.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.ubuntu.com/">http://www.ubuntu.com</a><br/><b>Description:</b> Ubuntu is a user-friendly Debian-based distribution. It is currently the most popular Linux desktop distribution.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive
ts-context unetbootin
<b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.ubuntu.com/">http://www.ubuntu.com</a><br/><b>Popis:</b> Ubuntu je používateľsky priateľskou distribúciou založenou na Debiane. Je momentálne najpopulárnejšou Linuxovou distribúciou.<br/><b>Poznámky k inštalácií:</b> Verzia Live umožňuje spustenie z režimu Live, z ktorého je možné spustiť inštaláciu. Verzia NetInstall umožňuje inštaláciu cez FTP a dokáže nainštalovať Kubuntu a iné oficiálne derivácie Ubuntu. Ak by ste chceli predom stiahnutí alternatívu (nie desktopovú) inštalačného iso, použite voľbu HdMedia a umiestnite alternatívny inštalačný súbor iso do základného adresára vášho pevného disku alebo USB kľúča.
Translated and reviewed by tibbi on 2014-02-21
Located in distrover.cpp:254
124.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.xpud.org/">http://www.xpud.org</a><br/><b>Description:</b> xPUD is a lightweight distribution featuring a simple kiosk-like interface with a web browser and media player.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory.
ts-context unetbootin
<b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.xpud.org/">http://www.xpud.org</a><br/><b>Popis:</b> xPUD je ľahká distribúcia obsahujúca rozhranie pripomínajúce jednoduchý kiosk s webovým prehliadačom a prehrávačom médií.<br/><b>Poznámky k inštalácií:</b> Verzia Live načíta celý systém do RAM a spustí ho z operačnej pamäte.
Translated and reviewed by tibbi on 2014-02-21
Located in distrover.cpp:259
125.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.xubuntu.org/">http://www.xubuntu.org</a><br/><b>Description:</b> Xubuntu is an official Ubuntu derivative featuring the XFCE desktop.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The NetInstall version allows for installation over FTP, and can install Kubuntu and other official Ubuntu derivatives. If you would like to use a pre-downloaded alternate (not desktop) install iso, use the HdMedia option, and then place the alternate install iso file on the root directory of your hard drive or USB drive
ts-context unetbootin
<b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.xubuntu.org/">http://www.xubuntu.org</a><br/><b>Popis:</b> Xubuntu je oficiálnou deriváciou Ubuntu obsahujúca plochu XFCE.<br/><b>Poznámky k inštalácií:</b> Verzia Live umožňuje spúšťanie z režimu Live, z ktorého môže byť spustená inštalácia. Verzia NetInstall umožňuje inštaláciu cez FTP a môže nainštalovať Kubuntu a iné oficiálne derivácie Ubuntu. Ak chcete použiť predom stiahnuté alternatívne (nie desktopový) inštalačné iso, použite voľbu HdMedia a umiestnite alternatívny inštalačný iso súbor do základného adresára vášho pevného disku alebo USB kľúča.
Translated and reviewed by tibbi on 2014-02-21
Located in distrover.cpp:264
126.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.zenwalk.org/">http://www.zenwalk.org</a><br/><b>Description:</b> Zenwalk is a Slackware-based distribution featuring the XFCE desktop.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.
ts-context unetbootin
<b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.zenwalk.org/">http://www.zenwalk.org</a><br/><b>Popis:</b> Zenwalk distribúciou založenou za Slackware obsahujúcou plochu XFCE.<br/><b>Poznámky k inštalácií:</b> Verzia Live umožňuje spúšťanie v režime Live, z ktorého je možné spustiť inštaláciu.
Translated and reviewed by tibbi on 2014-02-21
Located in distrover.cpp:269
127.
<img src=":/eeepclos.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.eeepclinuxos.com/">http://www.eeepclinuxos.com</a><br/><b>Description:</b> EeePCLinuxOS is a user-friendly PCLinuxOS based distribution for the EeePC.<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/eeepclos.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.eeepclinuxos.com/">http://www.eeepclinuxos.com</a><br/><b>Popis:</b> EeePCLinuxOS je užívateľsky priateľská distribúcia postavená na PCLinuxOS určená pre počítače EeePC.<br/><b>Poznámky:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2009-10-24
Located in distrovercust.cpp:36
128.
<img src=":/eeeubuntu.png" style="float:left;" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.ubuntu-eee.com/">http://www.ubuntu-eee.com</a><br/><b>Description:</b> Ubuntu Eee is not only Ubuntu optimized for the Asus Eee PC. It's an operating system, using the Netbook Remix interface, which favors the best software available instead of open source alternatives (ie. Skype instead of Ekiga).<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/eeeubuntu.png" style="float:left;" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.ubuntu-eee.com/">http://www.ubuntu-eee.com</a><br/><b>Popis:</b> Ubuntu Eee nie je len Ubuntu upravené pre Asus Eee PC. Je to operačný systém používajúci rozhranie Netbook Remix uprednostňujúci najlepší softvér pred slobodnými alternatívami (napr. Skype namiesto Ekiga).<br/><b>Popis:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by Roman Priesol on 2009-10-05
Located in distrovercust.cpp:44
129.
<img src=":/elive.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.elivecd.org/">http://www.elivecd.org</a><br/><b>Description:</b> Elive is a Debian-based distribution featuring the Enlightenment window manager.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.
ts-context unetbootin
<img src=":/elive.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.elivecd.org/">http://www.elivecd.org</a><br/><b>Popis:</b> Elive je distribúcia založená na Debian-e, obsahujúca odľahčeného správcu okien.<br/><b>Poznámky k inštalácii:</b> Live verzia umožňuje zavádzanie v Live režime, z ktorého môže byť voliteľne spustený inštalátor.
Translated and reviewed by Dusan Kazik on 2011-11-18
Located in distrovercust.cpp:56
130.
<img src=":/kiwi_logo_ro.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.kiwilinux.org/">http://www.kiwilinux.org</a><br/><b>Description:</b> Kiwi Linux is an Ubuntu derivative primarily made for Romanian, Hungarian and English speaking users.<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/kiwi_logo_ro.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.kiwilinux.org/">http://www.kiwilinux.org</a><br/><b>Popis:</b> Kiwi Linux je derivát Ubuntu určený prevažne pre rumunsky, maďarsky a anglicky hovoriacich užívateľov.<br/><b>Poznámky:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by Roman Priesol on 2009-10-05
Located in distrovercust.cpp:64
131.
<img src=":/gnewsense.png" /><br/><b>Homepage:</b> <a href="http://www.gnewsense.org/">http://www.gnewsense.org</a><br/><b>Description:</b> gNewSense is a high-quality GNU/Linux distribution that extends and improves Ubuntu to create a completely free operating system without any binary blobs or package trees that contain proprietary software.<br/><b>Install Notes:</b> Make sure install media is empty and formatted before proceeding with install.
ts-context unetbootin
<img src=":/gnewsense.png" /><br/><b>Domovská stránka:</b> <a href="http://www.gnewsense.org/">http://www.gnewsense.org</a><br/><b>Popis:</b> gNewSense je vysoko kvalitná linuxová distribúcia, ktorá je postavená na Ubuntu a prináša úplne slobodný systém bez binárnych súčastí a licenčne problematických balíkov.<br/><b>Poznámky:</b> Pred odsúhlasením inštalácie sa uistite, že médium je prázdne a naformátované.
Translated and reviewed by MerlinSVK on 2009-10-24
Located in distrovercust.cpp:72
122131 of 178 results

This translation is managed by Ubuntu Slovak Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Dusan Kazik, MerlinSVK, Roman Priesol, Stano Kobella, Tomáš Vadina, fanox, tibbi.