Browsing Polish translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Polish guidelines.
111120 of 178 results
111.
<b>Homepage:</b> <a href="http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/">http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/</a><br/><b>Description:</b> The Offline NT Password and Registry Editor can reset Windows passwords and edit the registry on Windows 2000-Vista.<br/><b>Install Notes:</b> NTPasswd is booted and run in live mode; no installation is required to use it.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/">http://pogostick.net/~pnh/ntpasswd/</a><br/><b>Opis:</b> Offline NT Password and Registry Editor może resetować hasła Windows i edytować rejestr w Windows 2000-Vista.<br/><b>Instalacja:</b> NTPasswd jest uruchamiany i działa w live mode; instalacja nie jest wymagana do użycia.
Translated and reviewed by Piotr S. on 2013-02-23
Located in distrover.cpp:177
112.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.opensuse.org/">http://www.opensuse.org</a><br/><b>Description:</b> openSUSE is a user-friendly Novell sponsored distribution.<br/><b>Install Notes:</b> The default version allows for both installation over the internet (FTP), or offline installation using pre-downloaded installation ISO files.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://www.opensuse.org/">http://www.opensuse.org</a><br/><b>Opis:</b> OpenSUSE to łatwa w użyciu dystrybucja, sponsorowana przez firmę Novell.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Wersję domyślną można zainstalować bądź przez internet (FTP), bądź z uprzednio pobranych plików instalacyjnych ISO.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:182
113.
<b>Homepage:</b> <a href="http://ophcrack.sourceforge.net/">http://ophcrack.sourceforge.net</a><br/><b>Description:</b> Ophcrack can crack Windows passwords.<br/><b>Install Notes:</b> Ophcrack is booted and run in live mode; no installation is required to use it.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://ophcrack.sourceforge.net/">http://ophcrack.sourceforge.net</a><br/><b>Opis:</b> Ophcrack służy do łamania haseł Windowsa.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Ophcrack działa w trybie live; aby móc z niego korzystać nie jest konieczna instalacja.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:187
114.
<b>Homepage:</b> <a href="http://partedmagic.com/">http://partedmagic.com</a><br/><b>Description:</b> Parted Magic includes the GParted partition manager and other system utilities which can resize, copy, backup, and manipulate disk partitions.<br/><b>Install Notes:</b> Parted Magic is booted and run in live mode; no installation is required to use it.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://partedmagic.com/">http://partedmagic.com</a><br/><b>Opis:</b> Parted Magic składa się z menedżera partycji GParted i innych narzędzi systemowych. Można za jego pomocą zmienić rozmiar, skopiować, utworzyć kopię zapasową lub w inny sposób manipulować partycją dysku.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Parted Magic działa w trybie live; aby móc z niego korzystać nie jest konieczna instalacja..
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:192
115.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.puppylinux.com/">http://www.puppylinux.com</a><br/><b>Description:</b> Puppy Linux is a lightweight distribution designed for older computers.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://www.puppylinux.com/">http://www.puppylinux.com</a><br/><b>Opis:</b> Puppy Linux to lekka dystrybucja przeznaczona dla starszych komputerów.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Wersja Live ładuje cały system do pamięci RAM i stamtąd się uruchamia, tak więc instalacja nie jest wymagana, choć opcjonalna.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:202
116.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.sabayonlinux.org/">http://www.sabayonlinux.org</a><br/><b>Description:</b> Sabayon Linux is a Gentoo-based Live DVD distribution which features the Entropy binary package manager in addition to the source-based Portage.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched. The LiteMCE edition is 2 GB, while the full edition will need an 8 GB USB drive
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://www.sabayonlinux.org/">http://www.sabayonlinux.org</a><br/><b>Opis:</b> Sabayon Linux to oparta na Gentoo dystrybucja Live DVD, która oprócz bazującego na plikach źródłowych systemu Portage, zawiera menedżera pakietów skompilowanych Entropy.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Wersja Live umożliwia uruchomienie w trybie bezinstalacyjnym, w którym można uruchomić instalatora. Wersja LiteMCE zajmuje 2 GB, podczas gdy pełna wersja wymaga pamięci USB o pojemności 8 GB.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:207
117.
<b>Homepage:</b> <a href="http://salixos.org">http://salixos.org</a><br/><b>Description:</b> Salix is a GNU/Linux distribution based on Slackware (fully compatible) that is simple, fast and easy to use.<br/>Like a bonsai, Salix is small, light & the product of infinite care.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.<br/>Default root password is <b>live</b>.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://salixos.org">http://salixos.org</a><br/><b>Opis:</b> Salix to dystrybucja GNU/Linux oparta na Slackware (w pełni kompatybilna), prosta, szybka i łatwa w użyciu.<br/>Jak bonsai, Salix jest mały, lekki i wymaga ciągłej troski.<br/><b>Instalacja:</b>Wersja Live umożliwia uruchomienie w Live mode, w którym można uruchomić instalator.</br>Domyślne hasło root to <b>live</b>.
Translated and reviewed by Piotr S. on 2013-02-23
Located in distrover.cpp:214
118.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.slax.org/">http://www.slax.org</a><br/><b>Description:</b> Slax is a Slackware-based distribution featuring the KDE desktop.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version allows for booting in Live mode, from which the installer can optionally be launched.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://www.slax.org/">http://www.slax.org</a><br/><b>Opis:</b> Slax to oparta na Slackware dystrybucja ze środowiskiem graficznym KDE.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Wersja Live uruchamia się w trybie bezinstalacyjnym, w którym jest możliwość uruchomienia instalatora.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:224
119.
<b>Homepage:</b> <a href="http://www.slitaz.org/en/">http://www.slitaz.org/en</a><br/><b>Description:</b> SliTaz is a lightweight, desktop-oriented micro distribution.<br/><b>Install Notes:</b> The Live version loads the entire system into RAM and boots from memory, so installation is not required but optional.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://www.slitaz.org/en/">http://www.slitaz.org/en</a><br/><b>Opis:</b> SliTaz to lekka, przeznaczona dla komputerów biurkowych mikrodystrybucja.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> Wersja Live ładuje cały system do pamięci RAM skąd się uruchamia, tak więc instalacja nie jest wymagana, choć opcjonalna.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:229
120.
<b>Homepage:</b> <a href="http://btmgr.sourceforge.net/about.html">http://btmgr.sourceforge.net/about.html</a><br/><b>Description:</b> Smart Boot Manager is a bootloader which can overcome some boot-related BIOS limitations and bugs.<br/><b>Install Notes:</b> SBM simply boots and runs; no installation is required to use it.
ts-context unetbootin
<b>Strona domowa:</b> <a href="http://btmgr.sourceforge.net/about.html">http://btmgr.sourceforge.net/about.html</a><br/><b>Opis:</b> Smart Boot Manager to program rozruchowy, który pozwala obejść niektóre problemy z uruchomieniem komputera, wynikające z ograniczeń i błędów BIOS-u.<br/><b>Uwagi instalacyjne:</b> SBM po prostu się uruchamia i działa bez instalowania.
Translated and reviewed by Piotr Strębski on 2010-08-14
Located in distrover.cpp:234
111120 of 178 results

This translation is managed by Ubuntu Polish Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Asahi Koishi, Kajetan Kaczmarek, Kris, Krzysztof Piszczek, Marek Jędrzejewski, Piotr S., Piotr Strębski, Portals94, Radosław Piliszek, leffort, pawol, skrzat.