Translations by StevenA

StevenA has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

19 of 9 results
129.
If you are unsure whether it will work on your computer, the \gls{Live DVD} is a great way to test things out first. Below is a list of hardware specifications that your computer should meet as a minimum requirement.
2013-12-12
De \gls{Live DVD} is een mooi alternatief om Ubuntu te testen als u niet zeker weet of uw computer het aankan. Onderstaande hardwarespecificaties geven aan wat uw computer minimaal moet aankunnen.
183.
Erase \ldots\ and install Ubuntu
2013-12-12
Wis \ldots\ en installeerl Ubuntu
184.
Something else
2013-12-12
Iets anders
187.
For more complicated \gls{dual-booting} setups, you will need to configure the partitions manually.
2013-12-12
Stel de partities manueel in Indien u meer geavanceerde \gls{dual-booting} configuraties wil.
193.
After you have chosen the installation type, click \button{Continue}, or \button{Install Now}.
2013-12-12
Klik na de keuze van installietype op \button{Continue}, of \button{Install Now}.
217.
If you don’t want to use Ubuntu One or if you want to create your new account later, click \button{Log in later}.
2013-12-12
Klik op \button{Log in later} indien u Ubuntu One niet wenst te gebruiken of later een account wil aanmaken.
218.
Log in to your Ubuntu One account.
2013-12-12
Meld u aan bij Ubuntu One.
228.
This option provides you with an added layer of security. Your home folder is where your personal files are stored. By selecting this option, Ubuntu will automatically enable \gls{encryption} on your home folder, meaning that files and folders must be decrypted using your password before they can be accessed. Therefore if someone had physical access to your hard drive (for example, if your computer was stolen and the hard drive removed), they would not be able to see your files without knowing your password.
2013-12-12
Deze optie voegt een extra laagje beveiliging toe. Uw home folder is waar uw persoonlijke bestanden worden bewaard. Indien u deze optie selecteert, zal Ubuntu automatisch deze home folder \gls{encryption} encrypteren. Hierdoor is het nodig dat u uw wachtwoord ingeeft om bestanden en folders te decrypteren zodat u hiertoe toegang hebt. Indien iemand fysiek toegang heeft tot uw harde schijf (bv. een gestolen computer waarbij de harde schijf wordt verwijderd) is het onmogelijk om uw data in te kijken.
229.
If you choose this option, be careful not to enable automatic login at a later date. It will cause complications with your encrypted home folder, and will potentially lock you out of important files.
2013-12-12
Selecteer zeker niet automatische login op een later tijdstip indien u versleuteling van uw home folder selecteert. Dit zal complicaties en problemen veroorzaken, waarbij u mogelijks geen toegang meer hebt tot belangrijke bestanden.