Browsing Norwegian Bokmal translation

Don't show this notice anymore
Before translating, be sure to go through Ubuntu Translators instructions and Norwegian Bokmal guidelines.

These translations are shared with usb-creator trunk series template usbcreator.

2130 of 48 results
21.
Run KVM
Kjør KVM
Translated by Eirik Garatun on 2015-05-12
Reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-03
Suggestions:
Køyr KVM
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in .././dbus/com.ubuntu.usbcreator.policy.in.h:3
22.
System policy prevents running KVM
Systemregler hindrer kjøring av KVM
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-06-03
Suggestions:
Systemreglar hindrar køyring av KVM
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in .././dbus/com.ubuntu.usbcreator.policy.in.h:4
23.
Cancel
Avbryt
Translated by Håvard Berland on 2009-09-27
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-29
Suggestions:
&Avbryt
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Karl Ove Hufthammer on 2008-09-23
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:427 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:427
24.
Installation failed.
Installasjonen mislyktes.
Translated by Bjørn Olav Samdal on 2009-08-28
Reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-29
Suggestions:
Installasjonen var mislukka.
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-16
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:200 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:648 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:200
25.
The device is not large enough to hold this image.
Enheten er ikke stor nok til å lagre denne avbildningen
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
In upstream:
Enheten er ikke stor nok til å lagre dette bildet
Suggested by Kjetil Birkeland Moe on 2009-09-29
Suggestions:
Lagringseininga er ikkje stor nok til å lagra diskavtrykket.
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-16
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:355 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:423 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:355
26.
CD Images
#-#-#-#-#  usbcreator.pot (PACKAGE VERSION)  #-#-#-#-#
This here filter is for kfiledialog, no clue if it will ever make a return
filter = '*.iso|' + _('CD Images') + '\n*.img|' + _('Disk Images')
CD-avtrykk
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2018-05-01
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:387 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:541 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:387
27.
Disk Images
Diskavbildninger
Translated and reviewed by Kjetil Birkeland Moe on 2010-09-09
In upstream:
Bildefiler fra disk
Suggested by Vidar Waagbø on 2009-10-01
Suggestions:
Diskavtrykk
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-16
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:387 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:542 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:387
28.
Are you sure you want to write the disc image to the device?
Er du sikker på at du vil skrive diskbildet på enheten?
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2017-10-24
Suggestions:
Er du sikker på at du vil skriva diskavtrykket til eininga?
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:417 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:570 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:417
29.
All existing data will be lost.
Alle eksisterende data går tapt.
Translated and reviewed by Åka Sikrom on 2015-12-16
Suggestions:
Eksisterende data går tapt.
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Øystein Steffensen-Alværvik on 2018-07-30
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:418 .././usbcreator/frontends/gtk/frontend.py:571 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:418
30.
Starting up
Starter
Translated by Bjørn Olav Samdal on 2009-08-28
Reviewed by Åka Sikrom on 2014-02-09
Suggestions:
Startar opp
Norwegian Nynorsk usbcreator in Ubuntu Zesty package "usb-creator" by Ole Andreas Utstumo on 2011-03-16
Located in .././usbcreator/frontends/kde/frontend.py:438 usbcreator/frontends/kde/frontend.py:438
2130 of 48 results

This translation is managed by Ubuntu Norwegian Translators, assigned by Ubuntu Translators.

You are not logged in. Please log in to work on translations.

Contributors to this translation: Alexander Karlstad, Ari Börde Kröyer, Bjørn Olav Samdal, Christian Aasan, Eirik Garatun, Håvard Berland, Jostein, Kjetil Birkeland Moe, Vidar Waagbø, atlef, Åka Sikrom, Øyvind Stegard.