Translations by Kjetil Birkeland Moe

Kjetil Birkeland Moe has submitted the following strings to this translation. Contributions are visually coded: currently used translations, unreviewed suggestions, rejected suggestions.

121 of 21 results
2.
The installation failed. Please see ~/.cache/usb-creator.log for more details.
2010-08-07
Installasjonen mislyktes. Se ~/.cache/usb-creator.log for detaljer.
4.
Test Disk
2011-07-04
Test disk
5.
Installation is complete. You may now run Ubuntu on other computers by booting them with this drive inserted.
2009-09-29
Installasjonen er fullført. Du kan nå kjøre Ubuntu på andre datamaskiner ved å starte dem opp fra denne enheten.
10.
To try or install Ubuntu from a removable disk, it needs to be set up as a startup disk.
2010-04-11
For å prøve å installere Ubuntu fra en flyttbar disk må den settes opp som en oppstartsdisk.
15.
Startup Disk Creator
2010-04-11
Verktøy for oppstartdisk
18.
System policy prevents writing a disk image to this device
2010-09-09
Systemrettigheter hindrer skriving av avbildning til enhet
2010-09-03
Systemrettigheter hindrer skriving av bildefil til enhet
2009-10-03
Systemrettigheter hindrer skrive bildefil til enhet
19.
Mount a device
2009-10-01
Monter en enhet
20.
System policy prevents mounting
2009-10-03
Systemrettigheter hindrer montering
25.
The device is not large enough to hold this image.
2010-09-09
Enheten er ikke stor nok til å lagre denne avbildningen
2010-09-03
Enheten er ikke stor nok til å lagre dette bildet.
2009-09-29
Enheten er ikke stor nok til å lagre dette bildet
27.
Disk Images
2010-09-09
Diskavbildninger
2010-09-03
Bildefiler av disk
33.
The installation is complete. You may now reboot your computer with this device inserted to try or install Ubuntu.
2009-09-29
Installasjonen er fullført. Du må nå starte datamaskinen på nytt med denne enheten tilkoblet for å prøve ut eller å installere Ubuntu.
36.
OS Version
2009-10-03
Versjon av operativsystem
42.
%d%% complete
2009-09-29
%d%% fullført
43.
The extension "%s" is not supported.
2009-09-29
Utvidelsen "%s" er ikke støttet.
44.
An uncaught exception was raised: %s
2009-10-03
Et unntak oppstod: %s
2009-09-29